Gorące tematy:

Fundacja „Otwarty Dialog” wzywa Francję do wstrzymania wszelkiej współpracy z Rosją

Fundacja „Otwarty Dialog”, jako organizacja działająca na rzecz praw człowieka, wsparcia procesów demokratycznych oraz rządów prawa w krajach postsowieckich, wyraża swoje ogromne zaniepokojenie faktem podpisania przez Francję w 2011 roku kontraktu dotyczącego sprzedaży dwóch okrętów desantowych (BPC) typu Mistral rosyjskiej marynarce wojennej.

W obliczu stale pogarszającej się sytuacji na Ukrainie, spowodowanej destabilizującymi działaniami Federacji Rosyjskiej, wysoce niezrozumiałą jest dla nas zgoda na przyjazd do portu Saint Nazaire, na początku czerwca br. 400 marynarzy rosyjskich w celu przeszkolenia ich do obsługi okrętu desantowego “Vladivostok”, pierwszego z dwóch jednostek Mistral, zamówionych przez rosyjską flotę wojenną. Tym samym, nalegamy, by Rząd Francuski bezzwłocznie odwołał szkolenie rosyjskich marynarzy, zaplanowane na początek czerwca br.

W okresie tak pełnym napięć, w którym niepewność wzrasta z każdym dniem, władze Rosji wielokrotnie zademonstrowały, że nie liczą się z prawem międzynarodowym, czego najdobitniej dowiodły aneksją Krymu. Dlatego też zwracamy się do Rządu Francuskiego z apelem o podjęcie stanowczych działań, aby lista sankcji nałożonych przez Francję na Rosję, objęła także anulowanie kontraktu sprzedaży okrętów wojennych. Jesteśmy świadomi ewentualnych kosztów, jakie francuskie państwo i firmy mogą być zmuszone ponieść w związku z podjęciem ww. decyzji. Będzie ona w pełni zgodna z deklaracją francuskiego ministra obrony Jeana-Yves Le Drian, który 21 marca br. ogłosił zawieszenie współpracy wojskowej z Rosją.

Tym niemniej, apelujemy do Francji o podjęcie zdecydowanych kroków uniemożliwiających Rosji wykorzystanie francuskich okrętów i wyszkolonych przy udziale Francji marynarzy w działaniach stanowiących poważne zagrożenie dla suwerenności Ukrainy.

Fundacja Otwarty Dialog wystosowała również list do Ministra Spraw Zagranicznych Francji, Laurenta Fabiusa, apelując o realizację zapowiadanego w marcu przez francuskiego ministra obrony, Jeana-Yvesa Le Driana, zawieszenia współpracy militarnej między Francją a Rosją, i w związku z tym odwołania planowanego na początek czerwca szkolenia 400 rosyjskich marynarzy w porcie Saint Nazaire oraz planowanej na jesień sprzedaży dwóch okrętów desantowych (BPC) typu Mistral rosyjskiej marynarce wojennej.

Pobierz oryginał listu w języku francuskim
Pobierz tłumaczenie listu w języku polskim