Gorące tematy:

Wyniki monitoringu wyborów prezydenckich w Ukrainie

W dniach 22-25 maja, Fundacja Otwarty Dialog przeprowadziła na Ukrainie krótkoterminową misję obserwacyjną mającą na celu monitorowanie sytuacji wyborczej i procedury liczenia głosów w przeprowadzonych równolegle wyborach na Prezydenta Ukrainy i wyborach władz lokalnych. Obserwatorzy z Polski, Czech i Słowacji pracowali w pięciu miastach Ukrainy – Winnicy, Czernihowie, Lwowie, Kijowie i Odessie.

Organizacja misji była szczególnie ważna w kontekście warunków, w jakich zostały przygotowane i przeprowadzone wybory: rosyjskiej agresji i aneksji Krymu, destabilizacji południowych i wschodnich regionów Ukrainy, utrudnień w prowadzeniu kampanii wyborczej poprzez działalność pro-rosyjskich terrorystów i sił separatystycznych, a także z uwagi na ciągłą obecność wojsk rosyjskich na granicy z Ukrainą.

Zauważone niedopatrzenia organizacyjne:

  • wyborcy stali w wielogodzinnych kolejkach
  • powstały opóźnienia w wydawaniu kart do głosowania
  • pojawiły się trudności techniczne podczas procesu liczenia głosów
  • brakowało nazwisk wyborców na listach i informacji o kandydatach

Szczególne znaczenie tych wyborów skłoniło władze centralne do skoncentrowania się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa podczas głosowań. Jednakże logistyka wyborów, lokale wyborcze i przygotowanie członków komisji wyborczych nie zostały odpowiednio zorganizowane. Wysoka frekwencja, która przekroczyła 60% (bez niedostępnych na chwilę obecną wyników z Kijowa i obwodu Ługańskiego) spowodowała wielogodzinne kolejki w niejednokrotnie za małych punktach wyborczych, opóźnienia w wydawaniu kart do głosowania i trudności techniczne podczas procesu liczenia głosów. Niskie kwalifikacje pracowników komisji utrudniały wskazywanie rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Do tych należały liczne przypadki braku nazwisk wyborców na listach wyborczych. W niektórych punktach wyborczych brakowało też informacji o kandydatach w wyborach lokalnych. Zanotowano również kilka innych naruszeń.

Z powodzeniem zorganizowano głosowanie dla licznych uchodźców z Krymu oraz obwodów donieckiego i ługańskiego we Lwowie.

Jednocześnie, pomimo ww. utrudnień organizacyjnych, nie zaobserwowano znaczących nieprawidłowości dotyczących przebiegu głosowania i liczenia głosów, co pozwala uznać wybory za uczciwe. Przeprowadzenie wyborów należy uznaćza sukces Ukrainy. Ogromne zainteresowanie społeczne i jednoznaczna wola wyborców, dają nowemu prezydentowi silną, demokratyczną legitymizację.

Na podstawie wyników misji obserwacyjnej Fundacji Otwarty Dialog został sporządzony raport, którego wstępne wyniki zostaną zaprezentowane podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Kijowie. W raporcie zaznaczono najważniejsze problemy i wyzwania związane z kampanią wyborczą, oraz sformułowano odpowiednie rekomendacje. W najbliższym czasie raport będzie dostępny na stronie internetowej.

Warszawskie wybory wygrał zdecydowanie Petro Poroszenko na którego zagłosowało 64,33% wyborców.

Podczas wyborów odbywających się w ambasadzie Ukrainy w Warszawie frekwencja wyniosła blisko 67%. Fundacja Otwarty Dialog wraz z Komitetem Organizacyjnym EuroMajdanu Warszawa i przedstawicielami komisji wyborczej, zorganizowała wsparcie logistyczne procesu wyborczego. Głosujący mogli liczyć na orzeźwiające napoje, a oczekiwaniu towarzyszyła patriotyczna muzyka ukraińska. Wśród głosujących promowano centrum „Ukraiński Świat” przy Nowym Świecie 63 oraz prowadzono zbiórkę publiczną na potrzeby uchodźców i poszkodowanych na Majdanie, podczas której zebrano 6009,09 złotych i 73,65 hrywien.

Warszawskie wybory wygrał zdecydowanie Petro Poroszenko na którego zagłosowało 64,33% wyborców. Kolejne pozycje zajęli: były minister obrony Anatolij Hrycenko (10,33 proc.) i przywódca Radykalnej Partii Ukrainy Ołeh Laszko (9,85 proc.).