Gorące tematy:

W Kijowie odbędzie się І Wszechukraiński Zjazd Przymusowych Przesiedleńców z Krymu

23 maja 2014 r. w Kijowie odbędzie się І Wszechukraiński Zjazd Przymusowych Przesiedleńców z Krymu. W imprezie wezmą udział przedstawiciele organizacji społecznych, które zajmują się problemami krymskich przesiedleńców oraz delegaci ze specjalnych ośrodków dla przesiedleńców.

Impreza odbędzie się przy poparciu Administracji Prezydenta Ukrainy. W skład komitetu organizacyjnego zjazdu wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych „Związek Przymusowych Przesiedleńców”, „Ukraiński Dom”, „Almenda”, grup inicjatywnych „Krymska Diaspora”, „Krym SOS” i „Krymska Fala”, fundacji charytatywnych „Uchodźcy z Krymu”, „Krymscy Uchodźcy”, „Ukraiński Krym”, specjalnych ośrodków dla przymusowych przesiedleńców oraz innych struktur. Fundacja „Otwarty Dialog” będzie patronem medialnym zjazdu.

Celem imprezy jest przygotowanie propozycji dla organów władzy centralnej i lokalnego samorządu na Ukrainie, jak też międzynarodowych organizacji, dotyczących rozwiązania problemów przymusowych przesiedleńców z Krymu i konsolidacji wysiłków mieszkańców Krymu, zmuszonych do wyjazdu do macierzystej części kraju. Na zjeździe będzie działało kilka grup roboczych zajmujących problemami prawnymi, gospodarczymi i socjalnymi przesiedleńców. Udział w pracach grup roboczych wezmą delegaci występujący z ramienia organizacji społecznych, fundacji oraz grup inicjatywnych, które zajmują się rozwiązywaniem problemów przymusowych przesiedleńców, a także przedstawiciele wspólnot krymskich przesiedleńców, którzy mieszkają w specjalnych ośrodkach dla przesiedleńców na terenie macierzystej Ukrainy. Do wzięcia udziału w imprezie zostali zaproszeni ludowi deputowani Ukrainy, przedstawiciele organów władzy wykonawczej i organów samorządowych.

Czas i miejsce przeprowadzenia І Wszechukraińskiego Zjazdu Przymusowych Przesiedleńców:

23 maja 2014, Kijów, Uniwersytet Narodowy „Akademia Kijowsko-Mohylańska”, ul. Skovorody 2 (stacja metra „Kontraktovaya ploshchad”).
Rozpoczęcie rejestracji delegatów i uczestników zjazdu: 10:00
Rozpoczęcie obrad zjazdu: 11:00

Udział w zjeździe można wziąć wysyłając do dnia 20 maja 2014 r. zgłoszenie na adres elektroniczny [email protected] (w temacie maila proszę wpisać „Zjazd przesiedleńców z Krymu”)

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt:

Anastasiya Chernohorskya – [email protected]
Fundacja Otwarty Dialog