Gorące tematy:

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 14.12.2011-20.12.2011

Wybory

15.12.2011, Astana

W siedzibie Centralnej Komisji Wyborczej odbył się briefing dla przedstawicieli kazachstańskich i zagranicznych mass mediów. Zastępca Przewodniczącego CKW, Vladimir Foos przekazał informacje dotyczące przebiegu kampanii wyborczej, jej głównych etapów, podstaw prawnych wyborów, a także wymogów konstytucyjnych i ustawowych, jakie muszą spełniać kandydaci na deputowanych do Mażylisu Parlamentu i maslichatów w Republice Kazachstanu. Została również poruszona kwestia ilości środków budżetowych, przeznaczonych na zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów, wyników nominacji i rejestracji list partyjnych, działalności i obowiązków  organów wyborczych, współpracy CKW i uczestników procesu wyborczego z mass mediami, jak również liczby otrzymanych zgłoszeń. Foos oświadczył, że na chwilę obecną do CKW wpłynęło 39 skarg. W dniu briefingu akredytowano 47 obserwatorów zagranicznych, w tym 46 – z misji BIDPC/OBWE oraz jeden z misji obserwatorów Wspólnoty Państw Niepodległych.

 Źródło: http://election.kz/portal/page?_pageid=73,1685666&_dad=portal&_schema=PORTAL/

16.12.2011, Astana

Kazachstańskie partie polityczne, które wezmą udział w styczniowych wyborach do Mażylisu Parlamentu, rozpoczęły agitację wyborczą. Zgodnie z kalendarium kampanii wyborczej, rozpoczyna się ona w momencie upłynięcia terminu rejestracji list partyjnych i kończy się o godz. 00:00 czasu lokalnego w dniu poprzedzającym dzień wyborów, tj. o północy 13 stycznia 2011 r. Centralna Komisja Wyborcza Kazachstanu zarejestrowała listy ośmiu partii: „Nur Otan”, „Ak Zhol”, OSDP, „Auyl”, „Adilet”, Partii Patriotów, „Rukhanyat” oraz Komunistycznej Ludowej Partii Kazachstanu. Według danych CKW, na wybory deputowanych do Mażylisu, którzy mają być wybierani z list partyjnych, zarejestrowano ogółem 386 kandydatów, tj. na każde stanowisko deputowanego pretendują 4 osoby.

Źródłohttp://tengrinews.kz/kazakhstan_news/203970/

16.12.2011, Almaty

ZgromadzenieRepublikańskieSpołeczeństwaDemokratycznegozorganizowaneprzezPartię Ludową „Alga!” zudziałemKPKorazliderówOSDP „Azat” zainaugurowałokampanię wyborczą opozycjiW spotkaniu wzięło udział 500 osób. Wśród nich znalazł się przedstawiciel komitetu organizacyjnego na rzecz rejestracji partii „Alga!” Vladimir Kozlov, reprezentanci OSDP Bulat Abilov, Amirzhan Kosanov, Zharmakhan Tuyakbay i inni.   

Źródło: http://www.bureau.kz/data.php?page=0&n_id=3859&l=ru/

Społeczeństwo 

14.12.2011

EksperciFundacjiSpołecznejArRukhKhak.” („HonorDuchowość. Prawda.”) prowadzą monitoring pluralizmu politycznego w mass mediach. Zgodnie z ich obserwacjami, przeprowadzonymi od 30 listopada do 10 grudnia, w prasie informacje poświęcone partii „Nur Otan” zajmują 52% miejsca. Na kanałach telewizyjnych zagadnienia związane z partią „Nur Otan” i „Ak Zhol” zajmują po 22% czasu antenowego, najmniej czasu poświęca się partii „Rukhinat” oraz „Partii Patriotów” (po 5 procent dla każdej). 

Źródło: http://o53xo.ojsxg4dvmjwgs23bfvvwc6ronfxgm3y.cameleo.ru/2jmj7l5rSw0yVb-vlWAYkK-YBwk=bmV3cy9wb2xpdGljcy8xOTI4Mi8/

15.12.2011, Astana

Z okazji ukazania się książki pt. „Projekt eurazyjski Nursultana Nazarbaeva, wprowadzony w życie” wydano okolicznościowy znaczek pocztowy z wizerunkiem Nursultana Nazarbaeva. Jego wartość nominalna wynosi 20 tenge, a nakład – 50 000 sztuk.

Źródło: http://www.zakon.kz/top_news/4463198-v-kazakhstane-pojavitsja-pochtovaja.html

16.12.2011 ZhanaozenObwódMangistauski

WZhanaozeniegdzieod17.05.2011 rtrwastrajkpracownikówbranżynaftowejmiałymiejscestarciaW czasie trwania imprez z okazji Dnia Niepodległości na centralny plac miasta wbiegł tłum ludzi, rozpoczęły się pogromy i podpalenia. Według innej wersji, wydarzenia zostały sprowokowane, aby rozproszyć strajkujących pracowników. Prokuratura podała, że w wyniku starć zginęło 14 osób, a liczbę rannych szacuje się na ok. 80 osób. W tym samym dniu stowarzyszenie społeczne „Khalyk Majdany” („Front Ludowy”) zorganizowało konferencję prasową, na której poczyniono próby przedstawienia obiektywnych informacji dotyczących sytuacji w Zhanaozenie. Dnia 17 grudnia OSDP wystąpiła z inicjatywą utworzenia niezależnej komisji ds. bieżących wydarzeń, a liderzy partii poruszyli kwestię okoliczności, które zmusiły policję do użycia broni palnej przeciwko bezbronnym cywilom. W tym samym dniu, tj. 17.12.2011 r. zostało podpisane rozporządzenie „O wprowadzeniu sytuacji nadzwyczajnej w mieście Zhanaozen obwodu magnistauskiego”, które będzie obowiązywać do 5 stycznia 2012 roku. Na komendanta miasta Zhanaozen wyznaczono naczelnika Wydziału Spraw Wewnętrznych obwodu mangistauskiego, Amanzhola Kabylova. Na znak solidarności z protestującymi, w dniu 17.12. mieszkańcy stacji Shepte zablokowali przejazd pociągu relacji Mangyshlak-Aktobe i zażądali zaprzestania użycia broni przeciwko strajkującym w Zhanaozenie. Jak podaje prokuratura, w wyniku zablokowania torów kolejowych została zakłócona normalna praca kolei, 7 pociągów pasażerskich i 3 towarowe dotarły do miejsc przeznaczenia ze znacznym opóźnieniem. Również 17.12. odbył się miting z okazji 25-lecia wydarzeń grudniowych 1986 roku, na którym Khasen Kozha-Akhmet wezwał ludność do przejścia z protestem pod biuro partii prezydenckiej „Nur Otan” i zapewnił o solidarności z protestującymi w Zhanaozenie. Dnia 20 grudnia odbyło się posiedzenie Rządu RK, na którym omawiane były kwestie sytuacji w Zhanaozenie. Wydarzenia zwróciły uwagę społeczności międzynarodowej: na Ukrainie i w Rosji zorganizowano mitingi poparcia dla strajkujących pracowników naftowych, swoje zaniepokojenie wyraziły również organizacja Human Rights Watch i Departament Stanu USA. Z komentarzem wystąpili także przedstawiciele radykalnego ugrupowania islamistycznego „Żołnierze Kalifatu”, którzy obiecali, że ostatnie wydarzenia nie pozostaną niezauważone.

Źródło: http://rus.azattyq.org/content/zhanaozen_state_of_emergency_kazakhstan/24424972.html/

Gospodarka

14.12.2011

Kazachstan otrzymał 10-procentowy udział w projekcie Karachaganak. Кarachaganak do pole naftowe z kondensatem gazu, znajdujące się w obwodzie zachodniokazachstańskim w pobliżu miasta Aksai.  Eksploatację złoża rozpoczęto w 1979 roku. Wstępne szacunki rezerwy ropy i gazu w złożu wynoszą 1,35 trylionów metrów sześciennych gazu i 1,2 miliardów ton ropy i kondensatu gazu. Połowę z uzyskanych przez Kazachstan 10 procent w projekcie Karachaganak brytyjska spółka BG Group, włoski holding ENI i rosyjski koncern „Lukoil” sprzedały państwu za jeden miliard dolarów. Drugą połowę spółki odstąpiły mu w zamian za wycofanie pozwów sądowych złożonych przez rząd Kazachstanu przeciwko operatorom złoża. Przed przekazaniem Kazachstanowi 10-procentowego udziału eksploatowanego złoża udziały kształtowały się w następujący sposób: do brytyjskiej BG i włoskiej ENI należało 32,5 procent Karachaganak Petroleum Operating Group, Chevron kontrolował 20 procent w grupie, „LUKoil” – 15 procent, a Agip – 32,5 procent.

Źródło:http://tengrinews.kz/money/203788/

15.12.2011, Kazachstan

DochodypięciuprocentmieszkańcówKazachstanukształtują się poniżejminimumegzystencjiW raporcie Urzędu Statystycznego Republiki podano dane z badania przeprowadzonego wśród gospodarstw domowych, według którego w Republice Kazachstanu w trzecim kwartale 2011 r. udział ludności, posiadającej dochody poniżej minimum egzystencji wynosił 5 procent (823 tysiące osób). Na obszarach wiejskich udział ludności, otrzymującej dochody poniżej minimum egzystencji jest trzykrotnie większy, niż w miastach, i wynosi 8,1 procent (607,2 tysięcy osób). Zgodnie z wynikami badania, największa liczba ludności z dochodami poniżej minimum egzystencji przypada na region północnokazachstański (9,8 procent), południowokazachstański (9,7 procent) oraz na obwód akmoliński i mangistauski (7,4 procent).

Źródło: http://tengrinews.kz/private_finance/203905/

16.12.2011

Spółka Państwowa „Kazakhstan Temir Zholy” S.A. („Koleje Kazachstańskie”) przeszła pomyślnie proces certyfikacji przeprowadzony przez międzynarodową firmę SGS. Spółka Państwowa „Kazakhstan Temir Zholy” S.A. uzyskała certyfikat zgodności z międzynarodowymi standardami systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwa ekologicznego i przepisów BHP: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Źródło: http://www.kazpravda.kz/c/1324003795/