Gorące tematy:

Monitoring sytuacji przedwyborczej w Republice Kazachstanu 07.12.2011-13.12.2011

Wybory

07.12.2011, Wilno

Zgromadzenie Parlamentarne OBWE (ZP OBWE) i Biuro do spraw Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (BIDPC) OBWE wyślą misje obserwatorów na nadchodzące wybory parlamentarne w Kazachstanie, które zostały wyznaczone na 15 stycznia 2012.Porozumienie w tej sprawie osiągnięto w trakcie spotkań Ministra Spraw Zagranicznych Kazachstanu Erzhana Kazykhanova z Przewodniczącym ZP OBWE Petrosem Efthymiou i dyrektorem BIDPC OBWE Janosem Lenarcicem. Przewodniczącym Misji z ramienia ZP OBWE będzie honorowy przewodniczący ZP OBWE Joao Soares, a z ramienia BIDPC – Miklos Haraszti, który do 2010 r. pełnił funkcję przewodniczącego OBWE ds. wolności mediów.

Źródło: http://www.newskaz.ru/politics/20111207/2247086.html

07.12.2011, Astana

Centralna Komisja Wyborcza Republiki Kazachstanu (CKW RK) utworzyła radę państwową, która będzie zajmować się rozpatrywaniem sporów informacyjnych w trakcie przedterminowych wyborów na deputowanych do Mażylisu (izby niższej Parlamentu). Rada Państwowa jest uprawniona do rozpatrywania zgłoszeń dotyczących działalności uczestników procesu wyborczego oraz przestrzegania przez nich prawa wyborczego w czasie kampanii wyborczej, a także podejmowania przez nich decyzji zgodnych z tym prawem. Decyzje rady mają charakter doradczy. Są one podawane do wiadomości publicznej poprzez publikację materiałów w mass mediach lub umieszczenie ich na oficjalnej stronie internetowej Centralnej Komisji Wyborczej.

Źródło: http://www.newskaz.ru/politics/20111207/2246932.html

07.12.2011, Almaty

PrzewodniczącaStowarzyszeniaKobietNiepełnosprawnych „Shyrak” („Świeca”Lyazat Kaltaeva oświadczyła, że kobiety niepełnosprawne są gotowe przedstawić swoich kandydatów do maslichatów miejskich. Przedstawiciele Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych będą wysuwać swoje kandydatury w pięciu miastach: Kostanayu, Tarazie, Taldykorganie, Astanie oraz Almaty. Według Kaltaevej, większość przedstawicieli organizacji zostanie wysunięta z ramienia partii „Nur Otan”. Od 21 września organizacja „Republikańska Sieć Niezależnych Obserwatorów” i Stowarzyszenie Kobiet Niepełnosprawnych „Shyrak” przy wsparciu „Komisji Demokratycznej” Ambasady USA w Kazachstanie, Stowarzyszenia „Kuynnyus” i rządu Finlandii pracują nad realizacją projektu „Kształtowanie nawyków uczestnictwa politycznego poprzez szkolenie kobiet niepełnosprawnych w zakresie korzystania z przysługujących im praw wyborczych (zarówno prawa do głosowania, jak i startowania w wyborach).

Źródło: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/203248/

09.12.2011, Astana

CKW RK prowadzi rejestrację list kandydatów na wybory do parlamentu oraz kandydatów na deputowanych do rad lokalnych. Dnia 7 grudnia 2011 r. została zarejestrowana lista Partii Ludowo-Demokratycznej „Nur Otan”; 8 grudnia zarejestrowano listę Demokratycznej Partii Kazachstanu „Ak Zhol”; 9 grudnia – listę OPSD; 10 grudnia – listę kandydatów na deputowanych do Mażylisu z ramienia Socjaldemokratycznej Partii Kazachstanu (SDPK) „Auyl”; 13 grudnia – listy kandydatów z ramienia Partii Demokratycznej „Adilet” oraz Partii Patriotów Kazachstanu. Rozpatrzenie kwestii rejestracji list kandydatów partii „Rukhanyat” i Komunistycznej Partii Ludowej Kazachstanu zostało odłożone w związku z koniecznością przeprowadzenia dodatkowej kontroli poszczególnych kandydatów w celu sprawdzenia, czy spełniają oni wymogi Konstytucji i prawa wyborczego. Rejestracja list kandydatów partii politycznych potrwa do 15 grudnia, а od 16 grudnia b.r. partie będą mogły rozpocząć prace agitacyjne. Również, według Przewodniczącego CKW RK Kuandyka Turgankulova, według stanu na dzień 12 grudnia 2011 r. zarejestrowano 1169 kandydatów na deputowanych maslichatów.  Ogółem wysunięto 6275 kandydatur, wśród nich do maslichatów obwodowych oraz maslichatów miast Astana i Almaty (są to miasta ze specjalnym statusem, który odpowiada poziomowi obwodu) – 711 osób; do maslichatów rejonowych – 4395 osób, do maslichatów miejskich – 1169 osób. Przypomnijmy, że procedura uczestnictwa kandydata na deputowanego w Kazachstanie zakłada jego nominację, złożenie dokumentów i rejestrację jako kandydata. Według kalendarium CKW RK, procedura wysuwania kandydatów na deputowanych maslichatów kończy się 14 grudnia, a rejestracja – 20 grudnia.

Źródło: http://www.camonitor.com/index.php?module=news&nid=1270

10.12.2011,Astana

Parlament Kazachstanu przyjął ustawę, zatwierdzającą święto państwowe – Dzień Pierwszego Prezydenta, które będzie obchodzone 1 grudnia. Właśnie w tym dniu 20 lat temu Nursultan Nazarbaev na podstawie wyników pierwszych wyborów ogólnokrajowych został ogłoszony prezydentem Kazachstanu.

Źródło: http://rus.azattyq.org/content/first_president_holiday_kazakhstan/24417572.html

12.12.2011, Astana

Centralna Komisja Wyborcza Kazachstanu akredytowała pierwszych międzynarodowych obserwatorów przedterminowych wyborów do Mażylisu. Misję BIDPC/OBWE reprezentuje 30 osób, w tym 16 członków głównej grupy misji  i 14 obserwatorów długoterminowych, oraz jeszcze jeden przedstawiciel – z misji obserwatorów Wspólnoty Państw Niepodległych.

Źródło: http://www.newskaz.ru/politics/20111212/2272534.html

Społeczeństwo

07.12.2011, Astana

Prokurator Generalny Kazachstanu Askhat Daulbaev i Prokurator Generalny Białorusi Aleksandr Konyuk odbyli spotkanie, poświęcone współpracy w dziedzinie walki z przestępczością i obrony praw człowieka. Uczestnicy spotkania zauważyli, że w kontekście wzmocnienia stosunków między państwami produktywna współpraca ma ogromny potencjał, szczególnie w kwestiach związanych z przeciwdziałaniem terroryzmowi i ekstremizmowi, korupcji i cyberprzestępczości. Przypomnijmy, że dnia 8 listopada 2011 r. Rada Republiki Narodowego Zgromadzenia Białorusi przyjęła poprawki do ustaw o wykroczeniach administracyjnych, które między innymi określają odpowiedzialność osób prawnych i przedsiębiorców indywidualnych za wykorzystanie w swojej działalności komercyjnej zagranicznych zasobów internetowych oraz takich zasobów, które nie są zarejestrowane zgodnie z prawem, jak również za umożliwienie użytkownikom internetu dostępu do informacji, które są zakazane na gruncie prawa krajowego. 

Źródło: http://www.kazpravda.kz/k/1279195690/2011-12-07

07.12.2011, Astana

Senat przyjął ustawę „O amnestii z okazji 20-tej rocznicy uzyskania niepodległości państwowej przez Republikę Kazachstanu”Zgodnie z tym dokumentem, zwolnionych z postępowania karnego będzie 16187 osób. W związku z tym pojawiła się informacja o ewentualnym wcześniejszym zwolnieniu skazanego dziennikarza Ramazana Esergepova (według p. o. kierownika Zakładu nr 158/2 (kolonia karna o reżimie ogólnym) Zhandosa Zhanbaeva oraz obrońcy praw człowieka Evgeniya Tusupbekova). Ramazan Esergepov w 2009 r. został skazany za upublicznienie tajemnicy służbowej – dokumentów kazachstańskiej służby specjalnej w artykule gazety „Alma-Ata Info” pt. „Kto rządzi naszym krajem: prezydent czy KBN?” z dn. 21 listopada 2008 r.; w 2011 r. organizacja praw człowieka „Human Rights Watch” przyznała skazanemu nagrodę im. Lillian Hellmann i Dashiela Hammetta. We wrześniu 2009 r. dyrektor Kazachstańskiego Międzynarodowego Biura na rzecz Praw Człowieka Evgeniy Zhovtis został skazany przez Sąd Rejonowy miasta Bałchasz Obwodu Ałmatyńskiego na cztery lata pozbawienia wolności w  kolonii karnej o złagodzonym reżimie za złamanie zasad ruchu drogowego.

Źródło: http://tengrinews.kz/kazakhstan_news/203260/

07.12.2011, Astana

Lider Ruchu Młodzieżowego „Abyroy” („Honor”) Azamat Zhetpisbaev został napadnięty i pobity przy wejściu do biura swojej organizacji. Według aktywisty, dnia 7 grudnia zamierzał on złożyć dokumenty w celu jego rejestracji w charakterze kandydata na deputowanego maslichatu miasta Astany.

Źródło: http://www.time.kz/index.php?module=news&newsid=24892

Gospodarka

08.12.2011, Nowy Jork

Fundusz Dobrobytu Narodowego (FDN) «Samruk-Kazyna” zorganizował Kazachstańsko-Amerykańskie Forum Inwestycyjne 2011. Wzięli w nim udział: specjalny przedstawiciel USA ds. handlowych i biznesowych Lorraine Hariton, szef misji Międzynarodowego Funduszu Walutowego w Kazachstanie Ana L. Coronel, Wiceprezes Zarządu FDN „Samruk-Kazyna” Aidan Karibzhanov, Minister ds. Integracji Gospodarczej Zhanar Aitzhanova, Zastępca Prezesa Banku Narodowego Daniyar Akishev, Prezes spółki „KazMunayGaz” Bolat Akchulakov i inni.

Źródłohttp://tengrinews.kz/markets/203370/

13.12.2011,Astana

Odbyło się trzecie posiedzenie Kazachstańsko-Niemieckiej Rady Biznesowej ds. Współpracy Strategicznej. Omawiano na nim kwestie współpracy politycznej i gospodarczej obu krajów, kierownictwo Funduszu „Samruk-Kazyna” zaprosiło firmy niemieckie do współpracy w dziedzinie metalurgii, chemii i farmacji, transportu, inżynierii i budowy maszyn.  Miało miejsce również spotkanie Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Federacyjnej Niemiec w Republice Kazachstanu, Gido Hertza z kazachstańskim Sekretarzem Stanu Kanatem Saudabaevem.

Źródło:http://www.kazpravda.kz/c/1323828695