Gorące tematy:

Komentarz do wyborów prezydenckich i kampanii przedwyborczej 2011 roku. Wstępne sprawozdanie z monitoringu (1-8 marca, 2011)

W dniu 3 kwietnia w Kazachstanie odbędą się nadzwyczajne wybory prezydenckie. Do głównego urzędu państwowego pretendują czterej kandydaci: obecny prezydent Nursułtan Nazarbajew, senator Gani Kasymow, komunista Żambył Achmetbekow i ekolog Mełs Jeleusizow.

Od 3 marca w kraju trwa agitacja przedwyborcza kandydatów na urząd prezydenta.

Systematyczny monitoring w mediach przebiegu wyborów prowadzi Międzynarodowa Fundacja Obrony Wolności Słowa „Adil soz.”

Celem projektu, wspieranego przez Fundację Soroz-Kazachstan, międzynarodową organizację Freedom Haus jest bezstronne przedstawienie obrazu informacji w mediach z przygotowań do wyborów.

Państwowe kampanie informacyjne

W wiadomościach wieczornych tutaj zazwyczaj mówi się o działalności osób państwowych, akcentując sukcesy i osiągnięcia.

Przykłady udziału czasu nadawania audycji na temat „wybory”

  • 34,4% zagadnienia ogólne dotyczące wyborów;
  • 29% N. Nazarbajew i partia „Nur Otan” przy czym praktycznie wszystkie informacje były pozytywne lub neutralne;
  • 19,5% Ż. Achmetbekow i Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu;
  • 14% M. Jeleusizow i związek ekologiczny „Tabigat”;
  • 2,9% G. Kasymow i Partia Patriotów Kazachstanu.

Ogólnonarodowe prywatne kanały telewizyjne

Nadawcy prywatni w porównaniu z mediami państwowymi więcej czasu poświęcali działalności Centralnej Komisji Wyborczej, przedstawiali zdanie kandydatów na prezydenta, mówili o trudnościach przy rejestracji. Jednakże informacje te, tak jak w mediach państwowych, miały charakter neutralny lub w niewielkim stopniu negatywny. 

Gazety państwowe

W centrum ich uwagi znajdują się formalne imprezy państwowe, akcent publikacji jest kładziony na stworzenie pozytywnego obrazu prezydenta i jego drużyny. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa prasa regionalna.

W wydaniu gazety „Aktiubińskij wiestnik” 99% powierzchni gazety zostało oddane w celu przedstawienia konferencji prasowej N.Nazarbajewa, a pozostały 1% – informacje CIK.

Publikacje niepaństwowe

Bardziej różnorodnie przedstawiano sytuację w publikacjach niepaństwowych. Publikowano materiały o charakterze krytycznym, przed wszystkim na temat oświadczeń byłego zięcia N. Nuzarbajewa – Rachata Alijewa na temat planowanej tajnej umowy z Chinami w sprawie przekazania ziem kazachstańskich temu krajowi w długoterminowe użytkowanie, problemach związanych z agitacją przedwyborczą itd.

Krótkie wnioski

Pierwsze dni monitoringu świadczą o skrajnie wąskim spektrum przedstawiania postaci z życia politycznego. Większość kanałów telewizyjnych przedkłada neutralny ton komentarzy dotyczących rozmieszczenia akcentów sił politycznych i podkreśla rzeczywiste przesądzenie wyników wyborów.

Nie stwierdzono niezrównoważonego i stronniczego stosunku wobec kandydatów na prezydenta, ponieważ faworyt został określony jeszcze przed rozpoczęciem wyścigu przedwyborczego.

W całości media na razie nie służą jako płaszczyzna do prowadzenia publicznych debat, sporów, badania i komentarzy.

Źródło: www.adilsoz.kz