Gorące tematy:

Monitoring: Wybory parlamentarne w Ukrainie 2012

Stosowanie nieuczciwych technologii wyborczych, nadużywanie finansów administracyjnych, liczne przypadki przekupywania wyborców, politycznie umotywowane wyroki liderów opozycji, a także naciski na media opozycyjne potwierdzają, że rząd nie spełnia swoich zobowiązań wobec Wspólnoty Europejskiej dotyczących zapewnienia uczciwych i demokratycznych wyborów.

Praktycznie ani jedna kampania wyborcza w Ukrainie nie  odbywa  się  bez  zastosowania nieuczciwych technologii manipulacyjnych. Nie chodzi tu tylko o formalne naruszenia prawa wyborczego, ale ogólnie, o  niski  poziom  moralny  kampanii  wyborczej.  W pierwszym  miesiącu  po  oficjalnym rozpoczęciu kampanii  wyborczej  “Wybory  2012”  zanotowano prawie  300  przypadków  naruszeń prawa wyborczego.