Gorące tematy:

Oświadczenie Fundacji w związku z organizacją konferencji z przedstawicielami komitetów wyborczych kandydatów na stanowisko Prezydenta Ukrainy

Fundacja Otwarty Dialog jest organizacją pozarządową i apolityczną, co oznacza, że jej działalność nie służy w żadnym z krajów, w którym Fundacja jest obecna, interesom żadnej konkretnej partii czy polityka.

Wybory prezydenckie, które odbędą się 25 maja 2014 r. na Ukrainie są ważnym krokiem na drodze do stabilizacji w tym kraju. Uważamy, że prawem Ukraińców jest dokonanie wolnego wyboru swojego przyszłego przywódcy. Dlatego też jesteśmy organizatorem wyborczej misji obserwacyjnej.

Fundacja Otwarty Dialog, uważa że inicjatywa Dzielnicowej Komisji Wyborczej przy Ambasadzie Ukrainy wsparta przez Komitet Organizacyjny Euromajdanu Warszawa, by zaprosić do Warszawy przedstawicieli wszystkich komitetów wyborczych jest słuszna i służy spełnieniu praw wyborczych na Ukrainie – zarówno czynnych i biernych.. Dzięki niej obywatele Ukraińscy żyjący w Polsce mają szansę na osobistą weryfikację kandydatów na stanowisko Prezydenta. Inicjatywą Fundacji jest umożliwienie spotkania reprezentantów komitetów z przedstawicielami mediów.

Uważamy, że selektywne zapraszanie kandydatów na stanowisko Prezydenta Ukrainy byłoby niedopuszczalną praktyką. Jednocześnie rozumiemy, że poglądy reprezentantów poszczególnych partii mogą się spotykać tak z aprobatą, jak i ze sprzeciwem. Walka o wolność poglądów jest jednym z kluczowych obszarów działalności Fundacji i wszelkie jej przejawy, z protestem włącznie, znajdujące się w granicach prawa polskiego i międzynarodowego, są przedmiotem naszej aprobaty.

Chcielibyśmy podkreślić, że wsparcie Polaków dla Ukraińców, jakie było realizowane w ostatnich miesiącach za pośrednictwem naszej Fundacji, zawsze spotykało się z życzliwym przyjęciem ze strony przedstawicieli wszystkich środowisk politycznych na Ukrainie.