Gorące tematy:

Ukraińcy dziękują polskim politykom

Podczas wczorajszego, popołudniowego spotkania w Sejmie zorganizowanego przez EuroMajdan Warszawa najczęściej padały słowa: dziękujemy za Waszą obecność, zaangażowanie i wsparcie, pomoc i życzliwe słowa, doceniamy, że byliście z nami od początku, że nie baliście się mrozu, deszczu i wiatru, jesteśmy wdzięczni, że nie opuściliście nas w chwilach tak ważnej dla nas próby.

Posłance Małgorzacie Gosiewskiej oraz posłom: Michałowi Szczerbie, Marcinowi Święcickiemu, Tomaszowi Makowskiemu podziękowania złożyli przedstawiciele EuroMajdanu Warszawa, przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog oraz zgromadzeni na sali Ukraińcy. Aleksandra Gajewska z Fundacji przybliżyła zakres pomocy udzielonej przez Tomasza Makowskiego na rzecz Euromajdanu, m.in. jego wsparcie przy dostarczeniu leków i potrzebnych rzeczy do Kijowa. Podczas spotkania posłowie z rąk Natalii Panchenko z EuroMajdanu Warszawa otrzymali symboliczny dowód wdzięczności Ukraińców: wydrukowane podziękowania oraz książki.