Gorące tematy:

Biuletyn “The Kazakhstan insider”, Nr 2

Szanowni Czytelnicy!

Dziękujemy za Państwa zainteresowanie drugim wydaniem biuletynu „The Kazakhstan insider”.  Kontynuujemy nasz przegląd zagrożeń politycznych i społecznych, związanych z Republiką Kazachstanu i mamy nadzieję, że te materiały pomogą Państwu w podejmowaniu świadomych decyzji.

Niniejszy numer biuletynu jest poświęcony ryzyku terrorystycznemu i ekstremistycznemu w Kazachstanie. Temat terroryzmu stał się, niestety, jednym z najczęściej omawianych na świecie. A atak terrorystyczny, jaki miał miejsce 12 listopada 2011 r. w Taraz (południowy Kazachstan) sprawił, że temat ten stał się ponownie aktualnym również w Kazachstanie.

Czy istnieją rzeczywiste podstawy dla wzrostu ekstremizmu na tle religijnym i społecznym w Kazachstanie? Jak władza reaguje na te wyzwania? Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne przyczyniają się do zwiększenia tego ryzyka? O tym przeczytają Państwo w artykule “Zagrożenia terrorystyczne i ekstremistyczne w Kazachstanie”.

Równie ważne zagadnienie jest omawiane w artykule dotyczącym projektu nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym. Projekt, przedstawiony przez władze jako skuteczne narzędzie utrzymania stabilizacji w kraju, najprawdopodobniej zostanie przyjęty już w najbliższej przyszłości i może radykalnie zmienić życie obywateli Republiki.

Jesteśmy wdzięczni za uwagi i sugestie, które nadeszły na nasz adres po wydaniu pierwszego numeru biuletynu i zapraszamy do kontynuowania otwartego dialogu w sprawach, które Państwa interesują.

 

Biuletyn e-mail: http://groups.google.com/group/kzinsider/