Prezes Fundacji o sytuacji na Ukrainie dla TV5 Monde

16 kwietnia 2014 | Autor: