Gorące tematy:

Konferencja prasowa #MyZWami

Podsumowanie działań Fundacji Otwarty Dialog na Ukrainie oraz otwarcie centrum “Ukraiński Świat” było tematem konferencji prasowej “#MyZWami, która odbyła się 7 kwietnia w Warszawie. Na konferencji gościnnie wystąpił zespół Taraka, który zrzekł się tantiem z nowo wydanej płyty i za pośrednictwem Fundacji przekazał środki na pomoc rodzinom poszkodowanych na Majdanie.

Jednocześnie przy Nowym Świecie 63 otwarte zostało centrum „Ukraiński Świat“, w którym świadczona jest pomoc prawna dla obywateli Ukrainy. Przy centrum funkcjonuje także ekspozycja Majdanu, uznana oficjalnie za filię Muzeum Majdanu. Część z pamiątek przekazała Fundacji legendarna 7. Sotnia Samoobrony Majdanu. Na wystawie obejrzeć można m.in. kaski oraz kamizelkę kuloodporną jednego z bohaterów Niebiańskiej Sotni, Andriya Sayenko. W „Ukraińskim Świecie“ organizowane są także wydarzenia kulturalne poświęcone m.in. tradycjom polskim i ukraińskim.

Podczas konferencji Przewodniczący Rady Fundacji Bartosz Kramek podsumował działania pomocowe Fundacji na rzecz Ukrainy, podejmowane od 21 listopada 2013 r. do 7 kwietnia 2014 r.

Fundacja od samego początku monitorowała przebieg wydarzeń w Kijowie, angażując w misje obserwacyjne polskich parlamentarzystów i samorządowców. Początkowo wsparcie wyrażane było przez organizację spotkań z przedstawicielami ukraińskiego społeczeństwa obywatelskiego, mediami oraz politikami. Wraz z obraniem przez władze Ukrainy strategii konfrontacyjnej zmianie uległ także charakter działań prowadzonych przez Fundację w Kijowie. Potrzebne okazało się realne długoterminowe zaangażowanie. Pod koniec 2013 r. wystartowała misja obserwacyjna, która przewidywała stałą obecność w Kijowie kilkuosobowej grupy wolontariuszy. Ochotnicy monitorowali naruszenia praw człowieka oraz prowadzili kampanię informacyjno – edukacyjną dotyczącą m.in. funkcjonowania Unii Europejskiej oraz stosowania pokojowych metod protestu. Fundacja w Kijowie współpracowała ze służbami EuroMajdanu – lekarzami, Samoobroną, organizacją Euromaidan SOS, AutoMajdanem oraz mediami. Wraz z rozlaniem się protestów poza Kijów, misja ODF rozszerzona została o regiony Ukrainy, do których Fundacja wysłała kolejnych wolontariuszy. Ostatecznie objęła 14 ukraińskich miast.

W sumie zgłosiło się 480 wolontariuszy z 7 krajów, z czego na Ukrainę wyjechały 54 osoby. W fundacyjnym namiocie na Majdanie pracowało ponad 30 wolontariuszy, którzy rozdystrybuowali ponad 9000 sztuk materiałów informacyjnych i przygotowali 118 opracowań odnośnie stanu przestrzegania praw człowieka. Lista represjonowanych objęła ok. 570 osób. Analitycy Fundacji m.in. na podstawie informacji dostarczanych przez wolontariuszy sporządzili 11 raportów, które następnie były przekazywane instytucjom takim jak Rada Europy, czy Parlament Europejski.

Równoległe w Polsce Fundacja zorganizowała zbiórkę medyczną, w którą zaangażowały się organizacje, szkoły, urzędy, posłowie oraz osoby prywatne z całej Polski. Zebrane leki przekazane zostały głównym lekarzom Służby Medycznej EuroMajdanu. W sumie udało się zebrać 3010 sztuk leków. Oprócz leków zorganizowana została także zbiórka pieniędzy. Łącznie zebraliśmy 532 051,50 złotych. Prawie połowa środków została wydana bezpośrednio na Ukrainie, co wiązało się z koniecznością szybkiego przerzutu pieniędzy i organizacji transportu w warunkach niepewnej sytuacji na przejściach granicznych. Pomoc humanitarna objęła także zakup 200 kamizelek ochronnych czy satelitarnego zestawu transmisyjnego.

Po tragicznych wydarzeniach z 18 lutego Fundacja zaangażowała się także w pomoc dla poszkodowanych i ich rodzin. Pomogliśmy m.in. przy zakupie protezy ręki dla aktywisty Majdanu, zorganizowaliśmy transport i leczenie 7 osób, a w Warszawie opieką objęliśmy 10 uchodźców. Do Polski sprowadziliśmy też 23 członków rodzin rannych. Poszkodowani mogli liczyć także na pomoc psychologiczną i prawną.

Świadczonej przez Fundację pomocy humanitarnej towarzyszyły także liczne wydarzenia, kulturalne i edukacyjne. Zorganizowano 9 koncertów, 11 debat, 5 wystaw i 1 grę miejską w Polsce i na Ukrainie.

Obok akcji pomocowych i misji obserwacyjnej Fundacja prowadziła szeroko zakrojoną działalność lobbingową na rzecz Ukrainy. Nasze rekomendacje uwzględniono m.in. w trzech rezolucjach Parlamentu Europejskiego (European Parliament resolution of 6 February 2014 on the situation in Ukraine (2014/2547(RSP)); European Parliament resolution of 27 February 2014 on the situation in Ukraine (2014/2595(RSP));European Parliament resolution of 13 March 2014 on the invasion of Ukraine by Russia (2014/2627(RSP)).