Gorące tematy:

O. Osukhovskiy: „Żądam zawieszenia członkostwa Federacji Rosyjskiej w strukturze Interpolu”

Federacja Rosyjska oraz inne reżimy autorytarne w Europie i Azji nadużywały mechanizmów Interpolu w celu nękania przeciwników politycznych, wykorzystując Ukrainę do sporządzania wniosków o ekstradycję działaczy politycznych. Powtarzające się przypadki łamania praw uchodźców i osób prześladowanych ze względów politycznych udowodniły, że ówczesne władze Ukrainy przymykały oko na systematyczną praktykę uprowadzania cudzoziemców.

Jak wiadomo, Interpol uwzględnia wnioski państw posiadających legalne rządy oraz tych, które uważa za demokratyczne. Jednakże kraje autorytarne, takie jak Rosja czy Kazachstan, wpływały na organy śledcze Ukrainy, które, z kolei, wykorzystywały mechanizmy policji międzynarodowej do prześladowania uchodźców politycznych. Takie działania znacznie pogorszyły międzynarodowy wizerunek Ukrainy.

Swoje stanowisko w tej sprawie wyraził członek parlamentu z ramienia Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Svoboda” [„Wolność”], Oleg Osukhovskiy. „Otrzymałem pismo, w którym były opisane nielegalne działania byłego Zastępcy Prokuratora Generalnego Ukrainy, Lilii Frolovej, w sprawie ekstradycji jednego z obywateli Ukrainy do Federacji Rosyjskiej. Jak stwierdzono w piśmie, sprawa karna, wszczęta przeciwko niemu w Rosji została sfabrykowana. Ja, z kolei, skierowałem list do pełniącego obowiązki Prokuratora Generalnego Ukrainy, Olega Makhnitskiego, z prośbą o przeprowadzenie gruntownej weryfikacji przypadków nadużywania władzy w celach politycznych. W przypadku, jeżeli wykryty zostanie brak podstaw prawnych do ekstradycji, żądam podjęcia kompleksowych działań w celu uwolnienia tej osoby.

Wywołują zaniepokojenie przypadki współpracy byłych władz ukraińskich z reżimami autorytarnymi w celu wyeliminowania przeciwników politycznych, dlatego też wzywam nowy rząd do ujawnienia przypadków takiej współpracy w przeszłości. Żądam również, aby Prokuratura Generalna podniosła kwestię nadużywania przez państwa autorytarne mechanizmów policji międzynarodowej, oraz, w związku z tym, ograniczenia i zawieszenia członkostwa Federacji Rosyjskiej w strukturze Interpolu. To przyczyni się do kształtowania pozytywnego wizerunku państwa ukraińskiego w oczach światowej społeczności demokratycznej, a status Ukrainy na arenie międzynarodowej nie będzie poddawany w wątpliwość”- stwierdził Oleg Osukhovskiy, członek partii „Svoboda”.

Służba prasowa obwodowej organizacji Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia „Svoboda” w mieście Rivne

Źródło: http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/049604/