Gorące tematy:

Azja Środkowa: Problemy z wolnościa wypowiedzi w mediach tradycyjnych i nowych

29 listopada 2011 w sali ASP A1E-2 Parlamentu Europejskiego, w godzinach 10:30 do 12:30 odbędzie się dyskusja przy okrągłym stole: “Azja Środkowa: Wyzwania dla wolności wypowiedzi w mediach tradycyjnych i nowych”. Debata jest organizowana przez International Partnership for Human Rights,  Netherlands Helsinki Committee oraz Open Dialog Foundation, pod patronatem  posła do Parlamentu Europejskiego –  Soni Alfano.

Tematem dyskusji przy okrągłym stole będą wyzwania dla niezależnych mediów, zarówno tych tradycyjnych jak i nowych, elektronicznych,  w Azji Środkowej. Mając na szczególnej uwadze  kwestie  represji dziennikarzy i obrońców praw człowieka w tych krajach,  którzy wykorzystują media jako istotne narzędzia w swojej pracy.

W dyskusji będą uczestniczyć niezależni dziennikarze i obrońcy praw człowieka z Azji Środkowej.

Zostaną pokazane krótkie prezentacje multimedialne dotyczące problemów głównych praw człowieka w Azji Środkowej. Zostanie także rozprowadzony nowy dokument na temat problemu cenzury i kontroli Internetu i innych nowych technologii komunikacyjnych.

Przedstawiciele mediów w Kazachstanie i społeczeństwa obywatelskiego wezmą udział w szeregu  spotkań w dniach 28-30 listopada, aby omówić problem niezależnych mediów, jak również możliwości współpracy w zakresie rozwiązywania kryzysowych sytuacji.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Lyudmyla Kozlovska, Tel. +48 507 739 025 [email protected]