Gorące tematy:

Porwano obserwatora Fundacji Otwarty Dialog

Dziennikarz Sierhij Lefter zaginął 16 kwietnia w Słowiańsku. Lefter przebywał tam od 14 kwietnia jako korespondent Fundacji Otwarty Dialog wykonując obowiązki obserwatora.

Warszawa, 17 kwietnia 2014 – Sierhij Lefterkontaktował się po raz ostatni z kijowskim biurem fundacji wieczorem, we wtorek 15 kwietnia. Od tego czasu nie daje znaku życia, jego telefon nie odpowiada, a jego los pozostaje nieznany. Zniknięcie Leftera Fundacja Otwarty Dialog łączy z obecnością w Słowińsku uzbrojonych grup terrorystycznych z Federacji Rosyjskiej.

Zniknięcie Sierhija Leftera to kolejny akt agresji wobec środowiska dziennikarzy. Fundacja Otwarty Dialog wzywa członków ONZ i OBWE, o uznanie, że odpowiedzialność za porwanie ukraińskiego dziennikarza spoczywa na Federacji Rosyjskiej, która dokonała agresji o charakterze militarnym wobec Ukrainy. Rosja konsekwentnie uniemożliwia gromadzenie i publikowanie obiektywnych informacji o wydarzeniach we wschodniej Ukrainie, a wyrazem tej strategii jest prześladowanie niezależnych dziennikarzy. Jednocześnie Federacja Rosyjska prowadzi działania propagandowe oparte na fałszywych informacjach, które służą pogłębieniu konfliktu między Ukrainą i Rosją.

Fundacja Otwarty Dialog obawia się, że porwanie i przetrzymywanie dziennikarzy we wschodniej Ukrainie może stać się powszechną praktyką, stojącą w sprzeczności z podstawowymi prawami człowieka. Fundacja ma głębokie przekonanie, że rozpowszechnianie wśród społeczności międzynarodowej obiektywnych informacji na temat wydarzeń we wschodniej Ukrainie pomoże powstrzymać agresję Rosji.

Siergiej Lefter ma 24 lat i pochodzi z Winnicy. Z Fundacją Otwarty Dialog współpracował od miesiąca. Uczestniczył przez 2 tygodnie w misji obserwacyjnej na Krymie. W ostatnich dniach relacjonował wydarzenia we wschodniej Ukrainie: był w Kramatorsku, Doniecku, Charkowie, a od 14 kwietnia przebywał w Słowiańsku. Zanim podjął współpracę z Fundacją Otwarty Dialog pracował dla telewizyjnego Pierwszego Narodowego Kanału Ukrainy (Pierwyj Nacjonalnyj). Z pracy zrezygnował pod wpływem nacisków ze strony przełożonych i cenzury reportaży, jeszcze za władzy Janukowycza.

Dla portalu Maidan24 Sierhij Lefter napisał wiele tekstów dokumentujących sytuację na Ukrainie. Poniżej znajdują się linki do artykułów jego autorstwa.

UA: Проросійсько налаштовані харків’яни блокують базу дислокації «Беркуту»
UA: Ситуація у центрі Харкова після розблокування Обласної Державній Адміністрації від сепаратистів
UA: У Харкові почався суд над сепаратистами
EN: Situation in Sloviansk
EN: Unrest and actions of separatists in Donetsk
EN: Pro-Russian Kharkiv residents block Berkut base
EN: Kharkiv: the situation after freeing the Oblast State Administration building from separatists
EN: Separatists’ trials begin in Kharkiv

###

Jeśli ktokolwiek wie, lub może pomóc w ustaleniu gdzie przebywa Serhiy – prosimy o kontakt z Fundacją Otwarty Dialog pod numerem telefonu: +38 0634 78 44 10. 
W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Tomasz Czuwara, Fundacja Otwarty Dialog, +48 534 670 800, [email protected].

Fundacja Otwarty Dialog powstała z inicjatywy Ludmiły Kozłowskiej (pełniącej obecnie funkcję Prezesa Zarządu Fundacji) w 2009 r. w Polsce. Fundacja została założona w oparciu o doświadczenia i kontakty wyniesione z okresu Pomarańczowej Rewolucji na Ukrainie w 2004 r. i w latach późniejszych w ramach działalności i współpracy międzynarodowej ukraińskich organizacji studenckich i ruchów obywatelskich.

Celami statutowymi Fundacji są obrona praw człowieka, demokracji i rządów prawa na obszarze postsowieckim. Fundacja realizuje swoje cele poprzez organizację misji obserwacyjnych, w tym obserwacji wyborczych i monitorowanie stanu przestrzegania praw człowieka w krajach WNP, na bazie których są tworzone raporty i sprawozdania dystrybuowane następnie wśród instytucji UE, OBWE i innych organizacji międzynarodowych, resortów spraw zagranicznych i parlamentów krajów UE, ośrodków analitycznych i mediów.

Obok działalności obserwacyjnej i analitycznej, Fundacja prowadzi aktywne działania we współpracy z parlamentarzystami zaangażowanymi w sprawy zagraniczne, prawa człowieka i relacje z krajami WNP w celu wsparcia procesów demokratyzacji i liberalizacji polityki wewnętrznej na obszarze postsowieckim. Do istotnych obszarów działalności Fundacji należą także programy wsparcia więźniów i uchodźców politycznych.

Szczególną uwagę Fundacja skupia na największych krajach Wspólnoty Niepodległych Państw: Rosji, Ukrainie i Kazachstanie.