Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog zebrała 0,5 mln złotych dla Ukrainy

Pomoc za ponad pół miliona zł, ponad dwa tysiące darczyńców, blisko 500 chętnych wolontariuszy, około 40 tys. godzin pracy obserwatorów. Tak można opisać pomoc dla Ukrainy, jaką w ostatnich miesiącach pokierowała Fundacja Otwarty Dialog, a to tylko część działań.

Warszawa, 7 kwietnia 2014 – Fundacja Otwarty Dialog podsumowała działania pomocowe na rzecz Ukrainy w okresie od 21 listopada 2013 r. do 7 kwietnia 2014 r. Ich głównym celem było wsparcie społeczeństwa obywatelskiego i proeuropejskich zmian u naszego wschodniego sąsiada.

W powyższym okresie Fundacja Otwarty Dialog przekazała Ukrainie pomoc o wartości 334 748,96 zł, na którą składa się pomoc medyczna, dla dziennikarzy, uchodźców, Samoobrony, Gwardii Narodowej, regularnych sił zbrojnych i organizacji pozarządowych.

Całkowita wartość prowadzonych działań wyniosła 532 348,01 zł.

Zorganizowała również misję obserwacyjną, której koszt wyniósł 197 599,05 zł. Całkowita wartość prowadzonych działań wyniosła 532 348,01 zł. Działania te były możliwe dzięki darczyńcom, którzy łącznie przekazali na rzecz Ukrainy 532 061,50 zł. Blisko 41 000 zł zostało wrzucone do puszek podczas wydarzeń organizowanych przez fundację, a ok. 20 000 zł fundacja otrzymała od internautów za pośrednictwem PayPala. Zakupiono za nie protezę ręki, satelitarny zestaw transmisyjny, sprzęt łączności, 50 kompletów umundurowania, blisko 200 kamizelek kuloodpornych.

W ramach wsparcia uczestników proeuropejskich protestów, w początkowych tygodniach protestów, Fundacja Otwarty Dialog postawiła na wysyłanie na Ukrainę obserwatorów, spotkanie z kluczowymi działaczami obywatelskimi oraz okazywanie wyrazów solidarności poprzez organizację wydarzeń muzycznych. Na sylwestrowym koncercie Neila Taylora na Majdanie bawiło się ok. pół miliona protestujących z całej Ukrainy i mieszkańców Kijowa.

Monitoring sytuacji, a szczególnie silnych prześladowań ze strony władz, doprowadził do utworzenia stałej, długoterminowej misji obserwacji i wsparcia. Jej charakterystycznym elementem był namiot na Majdanie, w którym prowadzono działania informacyjne i zbierano informacje o naruszeniach praw człowieka. Rozdano w nim ponad 9000 materiałów informacyjnych dot. Unii Europejskiej.
Na misję wyjechało 54 obserwatorów z 7 krajów, którzy prowadzili prace w 14 miastach. Jej efektem było m.in wydanie 11 raportów oraz bieżące relacje w czterech językach na stronę maidan24.pl I maidan24.eu.

Na misję wyjechało 54 obserwatorów z 7 krajów, którzy prowadzili prace w 14 miastach.

Dalsza eskalacja przemocy skutkowała rozpoczęciem w Polsce zbiórki publicznej pieniędzy, leków i materiałów opatrunkowych. W ciągu kilku tygodni stycznia fundacja zebrała i przekazała ponad 12 000 opakowań lekarstw i środków medycznych. Wszystkie transporty dotarły pomyślnie na Ukrainę i zostały skierowane do Służby Medycznej EuroMajdanu.

Fundacja prowadziła również działania nakierowane na indywidualną pomoc rannym (uzupełniając rządowy program wsparcia) i uchodźcom. Zorganizowała transport i leczenie 7 osobom oraz sprowadziła do Polski 23 bliskich osób rannych na okres ich hospitalizacji. Na Ukrainie kompleksową opieką zostało objętych 25 uchodźców z Krymu.

Łacznie fundacja brała udział w organizacji 9 koncertów charytatywnych, na których zagrało 11 zespołów. Zorganizowała także 11 debat i konferencji, 5 wystaw fotograficznych oraz jedną grę miejską dot. sytuacji na Ukrainie.

Przedstawiciele Fundacji Otwarty Dialog, relacjonowali w środkach masowego przekazu sytuację na Ukrainie i prowadzone działania wspierające. Fundacja występowała w mediach w kontekście związanym z Ukrainą 1 155 razy, z czego w 123 przypadkach były to wejścia w telewizji, 327 w radio i 78 razy cytaty w prasie. O działaniach prowadzonych przez Fundację Otwarty Dialog mówiły media w 8 krajach.

Fundacja Otwarty Dialog prowadziła intensywny lobbing na rzecz integracji Ukrainy z UE oraz wprowadzenia przez kraje UE sankcji wobec przedstawicieli władz Ukrainy i Rosji w związku z aktami przemocy. Rekomendacje Fundacji zostały uwzględnione w 3 rezolucjach Parlamentu Europejskiego. W związku z sytuacją na Ukrainie przedstawiciele Fundacji odbyli ponad 170 spotkań z politykami i liderami opinii.

Najważniejsze informacje dotyczące działalności Fundacji na rzecz Ukrainy zostały zebrane w specjalnej infografice.

Wyniki działań zostały zaprezentowane w centrum „Ukraiński Świat” jakie Fundacja Otwarty Dialog uruchomiła razem z Komitetem Organizacyjnym EuroMajdan Warszawa przy Nowym Świecie 63 w Warszawie. „Ukraiński Świat” jest miejscem, w którym obywatele Ukrainy przebywający w Polsce otrzymują wsparcie ekspertów zarówno w zakresie formalności związanych z ich pobytem w naszym kraju, jak i problemów natury psychologicznej. Miejsce to jest także punktem na mapie Warszawy, które promuje i przybliża kulturę Ukrainy.

Wydarzeniu towarzyszyło otwarcie oficjalnej filii Muzeum Majdanu w Kijowie. Wystawa „Śladami Majdanu”, która prezentuje eksponaty przywiezione z Kijowa i przybliża gościom atmosferę Majdanu. Ekspozycja powstała we współpracy z Samoobroną Majdanu. Potrwa ona przynajmniej do 30 kwietnia i jest bezpłatnie dostepna w godzinach pracy centrum.

Do partnerów Fundacji w Polsce należeli m. in. Amnesty International, Gazeta Wyborcza, Komitet Organizacyjny EuroMajdan Warszawa, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, Urząd m. st. Warszawy, posłowie i europarlamentarzyści. 

Pobierz infografikę

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt: Tomasz Czuwara, Fundacja Otwarty Dialog, +48 534 670 800, [email protected]