Gorące tematy:

Serwis Money.pl o pomocy medycznej dla obywateli Ukrainy

Serwis Money.pl 27 lutego opublikował artykuł o sposobach pomocy niesionym przez polski MSZ i organizacje pozarządowe dla rannych i poszkodowanych uczestników EuroMajdanu. Do polskich szpitali trafiły kolejne ofiary, coraz więcej osób ubiega się też o status uchodźcy w Polsce.

Portal informuje też o zbiórkach pieniędzy na leki i sprzęd medyczny organizowane m. in. przez Fundację Otwarty Dialog.

Wolontariusze Fundacji Otwarty Dialog – jak mówił dla PAP szef biura prasowego Fundacji, Tomasz Czuwara – zbierają także na Ukrainie informacje o osobach rannych w zamieszkach, które potrzebują specjalistycznego leczenia w Polsce i przekazują je polskiej ambasadzie. Organizacja włącza się w przekazywanie potrzebującym protez. 

Cały artykuł