Gorące tematy:

TVP wykonuje zabezpieczenie sądu w sprawie ODF

Kolejne zwycięstwo Fundacji Otwarty Dialog – Telewizja Polska S.A. usunęła ze swoich stron internetowych część materiałów naruszających nasze dobra osobiste oraz zamieściła oświadczenia o naszym pozwie, których publikację nakazał Sąd Okręgowy w Warszawie.

TVP wykonała tym samym postanowienie sądu  o udzieleniu nam zabezpieczenia  z dn. 25 września 2019 r. (pełna treść). TVP nie tylko, zgodnie z decyzją sądu, umieściła stosowne oświadczenie przy artykułach uderzających w dobre imię Fundacji i osób z nią związanych, ale sześć  z nich usunęła całkowicie (m. in. wszystkie wskazane przez nas nagrania Wiadomości TVP).

By skłonić TVP do wypełnienia ciążącego na niej zobowiązania złożyliśmy wniosek o wszczęcie tzw. postępowania przymuszającego, domagając się karnych opłat za każdy dzień zwłoki w jego realizacji. Cieszymy się, że – po wielu miesiącach – odniosło ono swój skutek.

Przypomnijmy, że złożony przez nas pozew dotyczy blisko 40 artykułów i materiałów wideo opublikowanych na stronach TVP i TVP Info. Wszystkie z nich uderzały w ODF bazując na niesprawdzonych informacjach, często ewidentnie fałszywych, lub wykorzystywały opinie “ekspertów”, w role których najczęściej wcielali się prawicowi publicyści lub politycy (przeciwko wielu z nim toczą się oddzielne postępowania z naszego powództwa).

Ich celem było przedstawienie naszej organizacji jako podejrzanej i skorumpowanej, prowadzącej działalność agenturalną czy wręcz terrorystyczną przeciwko interesom Polski. Posługiwano się fake newsami, manipulacjami, “wyciekającymi” informacjami gromadzonymi przez polskie służby i organy skarbowe, wreszcie – bardzo wątpliwej jakości źródłami z krajów byłego ZSRR (Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Mołdawii). Tym samym TVP, zamiast wykonywać misję publiczną, bardzo gorliwie broniła działań obecnej władzy przeciwko organizacjom pozarządowym i obrońcom praworządności w Polsce. Tymczasem, już po wstępnej analizie, Sąd Okręgowy w uznał roszczenia Fundacji Otwarty Dialog za uprawnione i w uzasadnieniu postanowienia potwierdził liczne naruszenia dóbr osobistych, opierające się – w słowach Sądu – m.in. na “manipulacjach”, czy “nieokreślonych zarzutach”, wskazując także na “brak dokonania jakichkolwiek ustaleń”, “nieścisłości”, “oceny faktów nie mające nic wspólnego z rzeczywistością“ oraz “całkowicie jednostronny przekaz”.

Oczywiście, realizacja postanowienia o zabezpieczeniu nie zdejmuje z TVP odpowiedzialności za posługiwanie się nieprawdą oraz wyrządzone krzywdy i szkody. Wykażemy je na kolejnych etapach postępowania sądowego.

Wiosną 2020 r. analogiczne zabezpieczenie wykonało Polskie Radio.

Zobacz także

Dokumenty do pobrania:

  1. Lista spraw i przykładów naruszeń dóbr osobistych
  2. Skrót postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 25.09.2019 ws. ODF vs TVP
  3. Treść pełnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 25.09 br. ws. ODF vs TVP
  4. Zestawienie wysokości żądań w zakresie zadośćuczynień (pozwy cywilne)

Czytaj również: