Gorące tematy:

Europosłowie z 5 frakcji PE wspierają naszą skargę w sprawie Ordo Iuris

Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest organizacją fundamentalistyczną o profilu pseudo-katolickim, aktywną w Polsce i innych krajach UE. Jest ona powiązana – według licznych źródeł zarówno z rządem rosyjskim i objętymi sankcjami UE oligarchami, jak i niebezpieczną brazylijską sektą TFP. Organizacja jest bezpośrednio odpowiedzialna za liczne ataki na wartości UE, w szczególności na prawa człowieka i zasadę równości, występując m. in. przeciwko prawom osób LGBT+ (jako inicjatorzy “stref wolnych od LGBT” w Polsce) oraz ratyfikacji przez UE i kraje członkowskie “Konwencji Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej” (tzw. Konwencja Stambulska), a przede wszystkim przeciwko podstawowym prawom kobiet. Stoi ona za niedawną próbą dalszego ograniczenia zakazu aborcji w Polsce, która doprowadziła do największych protestów w kraju od upadku komunizmu.

Nasi przyjaciele z inicjatywy Solidarity Action Brussels – przy naszym wsparciu – doprowadzili do wypowiedzenia umowy najmu przedstawicielstwu Ordo Iuris w Brukseli. Po złożeniu wieńca upamiętniającego prawa kobiet na progu ich biura i poinformowaniu zarządców budynku, który podnajmuje im powierzchnię biurową, umowa najmu Ordo Iuris została szybko rozwiązana w trybie natychmiastowym. Firma zarządzająca budynkiem, Silversquare, wyraziła przy tym swoją stanowczą dezaprobatę dla zaangażowania organizacji w ograniczanie praw kobiet w Polsce. Złożyliśmy wtedy w mediach społecznościowych obietnicę, że ta nienawistna organizacja nie będzie się nigdy czuła mile widziana w Brukseli.

Niestety, Instytut nadal prowadzi bardzo aktywny lobbing wśród Posłów do Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej, korzystając z uprawnień, jakie daje im rejestracja w unijnym Rejestrze na rzecz przejrzystości (EU Transparency Register TR). Biorąc jednak pod uwagę, że organizacja ta ukrywa zarówno swoje powiązania z niebezpiecznymi, zagranicznymi środowiskami i wrogimi mocarstwami, jak również prawdziwe cele i działania, jesteśmy przekonani, że narusza ona Kodeks Postępowania Rejestru i powinno zostać uruchomione wobec niej postępowanie wyjaśniające zakończone usunięciem z TR. Ordo Iuris w żadnym wypadku nie powinno mieć nieograniczonego dostęp do instytucji i decydentów politycznych UE.

Sporządziliśmy w tym celu oficjalną skargę, którą złożyliśmy do Wspólnego Sekretariatu TR, do Wiceprzewodniczącej KE ds. wartości i przejrzystości Věry Jourovej oraz do Sekretarz Generalnej KE Ilze Juhansone. List został oficjalnie zainicjowany przez posłankę Różę Thun i podpisany przez 38 posłów do PE z 5 głównych frakcji, w tym między innymi przez Wiceprzewodniczącego PE Fabio Massimo Castaldo, szefostwo zespołów międzypartyjnych (tzw. intergrup) ds. osób LGBTI i ds. Praw Dziecka, przewodniczących i wiceprzewodniczących Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, przewodniczącą Grupy ds Monitorowania Demokracji, Praworządności i Praw Podstawowych oraz wielu członków Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. 

W świetle deklarowanego przez UE zaangażowania w ochronę podstawowych wartości, zwłaszcza w obszarach zapobiegania dyskryminacji i ochrony praw kobiet, liczymy na to, że Komisja potraktuje tę sprawę poważnie i ograniczy przywileje organizacji poważnie szkodzącej tym wartościom i podważającej integralność UE.

Poniżej znajduje się pełna skarga:

ordo_iuris_tr_complaint-pl