Gorące tematy:

Wystawa “Kazakhstan, is it you?” w Radomsku

W dn. 24 lipca 2011 r. w Radomsku została otwarta wystawa fotograficzna “Kazakhstan, is it you?” Organizatorami wystawy są Fundacja Otwarty Dialog oraz Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Krzysztofa Maciejewskiego (członek Polsko-Kazachstańskiej Grupy Parlamentarnej).

Uroczyste otwarcie wystawy nastąpiło w Muzeum Regionalnym w Radomsku przez Posła Krzysztofa Maciejewskiego, Wiceprezes Fundacji Lyudmyłę Kozlovską oraz gościa specjalnego z Kazachstanu – Igora Vinyavskiego, redaktora naczelnego Gazety “Wzglad”.

Organizatorzy i Goście w swoich wystąpieniach podziękowali mieszkańcom za życzliwe i serdeczne przyjęcie. Igor Vinyavski podkreślił znaczenie polskiego doświadczenia walki z dyktatorskim reżimem w staraniach o demokrację i prawa człowieka w dzisiejszym Kazachstanie. Zaprezentowane zostały także filmy przedstawiające sposób w jaki respektowane są prawa człowieka i wolność słowa w Kazachstanie w czasie, w którym Kazachstan sprawował prezydencję w OBWE w 2010 r. oraz obecnie, kiedy władze w brutalny sposób pacyfikują strajki i protesty pracowników sektora naftowego na zachodzie kraju.

Otwarcie wystawy zgromadziło ponad 50 uczestników – przedstawicieli władz miasta, lokalnych samorządowców, działaczy i mieszkańców Radomska, wśród których znajdowali się: wicestarosta powiatu radomszczańskiego Andrzej Plutecki, komendant Straży Miejskiej Jan Suwart oraz członkowie Rady Miasta.

Wśród licznie przybyłych mieszkańców miasta znajdowała się polska rodzina, której po wielu latach zesłania w Kazachstanie udało się powrócić do Polski. Duże wzruszenie wywołały wśród nich fotografie przedstawiające wstrząsające warunki życia oraz wielki cmentarz Mamoczkino (na którym pochowano dziesiątki tysięcy dzieci zmarłych w okresie ZSRR), przywołujący osobiste, bolesne doświadczenia. Symbolicznego przecięcia wstęgi na Placu 3 Maja dokonał kilkuletni wnuczek jednej z zesłanek.

Radomsko jest trzecim miastem goszczącym wystawę, która była wcześniej prezentowana w Warszawie oraz w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wystawa  została udostępniona społeczności miasta na Placu 3 Maja do dn. 28 lipca br.