Gorące tematy:

Turniej „Szachy w szkołach europejskich”

W Parlemencie Europejskim odbył się turniej „Szachy w szkołach europejskich”. Sesje odbyły się w dniach 18 stycznia, 31 stycznia oraz 1 lutego 2012 r. w budynkach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i Brukseli. 

W spotkaniach  udział wzieli utalentowani uczniowie oraz  eurodeputowani: Ivo Belet, Thijs Berman,Cristian Silviu Buşoi, Derk Jan Eppink, Edvard Kožušník, Jacek Kurski, Libor Rouček  i Angelika Werthmann.

Projekt „Szachy w szkole” jest realizowany przez Fundację Otwarty Dialog i Europejską Fundację Szachową Garry Kasparova (Kasparov Chess Foundation Europe) przy wsparciu członków różnych grup politycznych w Parlamencie Europejskim.

Patronat na wydarzeniem objęli: prof. Jerzy Buzek, eurodeputowani Piotr Borys i Slavi Bineva, Europejska Fundacja Szachowa Garry Kasparowa oraz Fundacja Otwarty Dialog.