Gorące tematy:

Biuletyn “The Kazakhstan insider”, Nr 6

To wydanie poświęcone jest dwóm aktualnym w życiu Kazachstanu kwestiom – opozycji dwóch grup: „gołębi” i „jastrzębi” w środowisku kazachskiej elity politycznej, a także kwestii adekwatności obecnej retoryki antyterrorystycznej rządu.

Kto dominuje – „jastrzębie” czy „gołębie” w walce o wpływy nad obecną sytuacją i o „dziedzictwo Nazarbaeva” w przyszłości? Czy polityka „surowce w zamian za demokrację” krajów europejskich w stosunku do Kazachstanu sprawdzi się w perspektywie długoterminowej? O tym przeczytają Państwo w artykule „Gołębie przeciwko jastrzębiom”.

Czy terroryzm stanowi realne zagrożenie, czy też jest narzędziem walki politycznej w Kazachstanie? Gdzie szukać współczesnych centrów fundamentalizmu religijnego i w jaki sposób władze reagują na te wyzwania? Kwestie te zostały omówione w artykule „Igranie z ogniem”.

Pobierz The Kazakhsta insider – Nr 6 – Maj 2012Biuletyn e-mail: http://groups.google.com/group/kzinsider/