Gorące tematy:

Kazachstańska delegacja w Rzymie: przesłuchanie we włoskim senacie

W dniach od 9 do 11 lipca 2012 r. przedstawiciele kazachstańskiego społeczeństwa obywatelskiego, środków masowego przekazu, niezależnych partii opozycyjnych wraz z przedstawicielami Fundacji “Otwarty Dialog” przeprowadzili w Rzymie szereg spotkań z miejscowymi politykami, mass mediami i organizacjami.

Wizyta została zorganizowana z okazji minionych konferencji w Komitecie Praw Człowieka w senacie Włoch. Głównym tematem była sytuacja dotycząca praw człowieka w Kazachstanie, podczas której szczególną uwagę poświęcono wydarzeniom post-zhanaozeńskim, postępowaniom sądowym, które odbywały się przez ostatnie kilka miesięcy, a także zbliżającym się procesom sądowym przeciwko liderom opozycji.