Gorące tematy:

Monitoring rozpraw sądowych niezależnych mediów w Kazachstanie

W dniach 22.11.2012 – 28.12.2012 w Kazachstanie przebywali członkowie Misji Obserwacyjnej ds. przestrzegania praw człowieka i praworządności w Republice Kazachstanu. Celem wizyty obserwatorów było przeprowadzenie monitoringu i dokonanie oceny prawnej procesów sądowych toczących się przeciwko szeregu mediów w Kazachstanie (gazeta „Vzglyad” i „Respublika”, portal internetowy stan.tv, kanał telewizyjny „K+”) oraz niezarejestrowanej partii „Alga!”. Misja została zorganizowana przy udziale Fundacji „Otwarty Dialog” (Lublin, Polska). W skład Misji weszli przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego z Republiki Białorusi i Ukrainy: Olga Chernykh, Olesya Dubovik, Tatyana Ivanochko, Dmitriy Belotserkovets, Oles Doniy, Anastasiya Rozlutskaya, Nazariy Boyarskiy, Yuliya Khlashchenkova, Ilya Petrovets, Aleksander Goyshyk, Viktor Lutsenko, Konstantin Kozyrev. Członkowie Misji odwiedzili miasto Almaty, gdzie odbywały się wszystkie rozprawy sądowe.

Głównym źródłem informacji przy sporządzaniu raportu stały się  bezpośrednie obserwacje członków Misji poczynione w trakcie ich pobytu na salach rozpraw oraz monitoring kazachskich środków masowego przekazu. Na podstawie uzyskanych informacji został sporządzony Raport z wyników prac Misji Obserwacyjnej, dotyczący przestrzegania praw człowieka w Republice Kazachstanu.