Gorące tematy:

OKO.press: Profesorowie prawa apelują do Komisji Europejskiej

Kilkudziesięciu profesorów prawa z renomowanych uniwersytetów z całego świata wystosowało zdecydowany apel do unijnych komisarzy. Domagają się szybkich i bardziej zdecydowanych działań prawnych Komisji Europejskiej, aby zapobiec dalszemu upadkowi państwa prawa w Polsce.

Pod pismem autorstwa Fundacji Otwarty Dialog oraz prof. Laurenta Pecha podpisali się profesorowie prawa z uniwersytetów i ośrodków badawczych w m.in. Nowym Jorku, Princeton, Oxfordzie, Sydney, Berlinie, Brukseli, Florencji, Groningen, Lejdzie, Maastricht, Paryżu, Bordeaux, Warszawie i Krakowie. Zaoferowali Komisji Europejskiej merytoryczną pomoc.

Sygnatariusze zwrócili uwagę na działania organów polskiego państwa, które naruszają postanowienie Trybunału Sprawiedliwości UE z 8 kwietnia o Izbie Dyscyplinarnej. Oprócz sprawy Tulei, wskazali na skierowanie przez Izbę Dyscyplinarną wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, który ma na celu obejście stosowania postanowienia TSUE, a także na mianowanie do Izby Dyscyplinarnej trzech nowych sędziów.

Przedstawili też merytoryczne zarzuty wobec Trybunału Konstytucyjnego. W ich ocenie, TK kierowany przez Julię Przyłębską wydaje wyroki, naruszając podstawowe zasady i mechanizmy porządku prawnego Unii Europejskiej.

Czytaj więcej na oko.press

Zobacz również: