Gorące tematy:

Świat według TVPiS: seria grafik o sądownictwie w Polsce

Tzw. reforma wymiaru sprawiedliwości w Polsce wiąże się z nieustającymi atakami na niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziów. Prowadzą ją podporządkowane partii rządzącej struktury państwowe oraz ich aparat propagandowy w postaci mediów państwowych i prorządowych. 

Wykorzystują one różnego rodzaju przekłamania oparte na manipulacjach i półprawdach, głęboko zakorzenionych w populistyczno-nacjonalistycznej ideologii PiS. Ich celem jest zniszczenie autorytetu sędziów jako grupy zawodowej uznanej za wrogą wobec rządu w obliczu przeprowadzanego od końca 2015 r. zamachu na konstytucyjny trójpodział władz, jak również kluczowych instytucji stojących na straży niezależności sądownictwa. 

Propaganda PiS posługuje się wieloma własnej konstrukcji mitami, które w zniekształconym świetle przedstawiają stan sądownictwa w Polsce oraz kluczowe osi konfliktu o jego niezależność od władzy wykonawczej i ustawodawczej.

Na potrzeby komunikacji w mediach społecznościowych wyodrębniliśmy kilka z nich: od roli prawa europejskiego w krajowym porządku prawnym, przez “dekomunizację” sądownictwa po rozproszoną kontrolę konstytucyjną i inne zagadnienia.

Grafiki opublikowaliśmy na naszych kanałach społecznościowych, dedykując niektóre z nich wiceministrowi sprawiedliwości Sebastianowi Kalecie, który wiedzie prym wśród partyjnych propagandzistów. Udostępniamy je także wszystkie poniżej.

Zobacz poszczególne grafiki – obalamy propagandowe ataki na polskie sądownictwo:

“TSUE nie może zawiesić konstytucyjnego organu Polski!”

“Sędziowie prowadzą do anarchii!”

“Tylko TK może orzekać o zgodności z Konstytucją!”

“Nasza reforma dekomunizuje sądy!”