Gorące tematy:

Polskie Radio wykonuje zabezpieczenie sądu ws. dóbr osobistych ODF

W związku z prawomocną decyzją Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 13 marca 2020 r. Polskie Radio S.A. wykonało zabezpieczenie dotyczące ochrony dóbr osobistych Fundacji Otwarty Dialog, Lyudmyly Kozlovskiej i Bartosza Kramka. W związku z nim, nad szeregiem artykułów na stronach internetowych Polskiego Radia w językach polskim, rosyjskim i ukraińskim ukazała się informacja o toczącym się postępowaniu sądowym, które wytoczyliśmy w obronie naszego dobrego imienia. 

To już drugie postanowienie o zabezpieczeniu dotyczące pozwów o ochronę dóbr osobistych, które uzyskaliśmy w związku z pozwami złożonymi przez nas przeciwko politykom PiS i wspierającym ich propagandowym mediom. O złożeniu przeszło 20 pozwów informowaliśmy obszernie na konferencji prasowej w Warszawie dn. 10.10.2019 r. 

25.09.2019 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uznał analogiczne roszczenia Fundacji za uprawdopodobnione i udzielił nam zabezpieczenia, zobowiązując TVP do poinformowania pod blisko 40 publikacjami na jej stronach internetowych o procesie, który został jej wytoczony. Tym samym TVP musi zakwestionować rzetelność własnych materiałów na temat ODF. Podstawą orzeczenia – w ocenie sądu – były liczne naruszenia dóbr osobistych Fundacji Otwarty Dialog, opierające się m.in. na “manipulacjach”, “nieokreślonych zarzutach”, “braku dokonania jakichkolwiek ustaleń”, “nieścisłościach”, “ocenach faktów nie mających nic wspólnego z rzeczywistością“, “całkowicie jednostronnym przekazie”.

W chwili obecnej na rozpatrzenie oczekuje apelacja TVP. Pomimo wymogu natychmiastowej wykonalności (niezależnie od złożonego odwołania), TVP do dziś nie wykonała ciążącego na niej zobowiązania. Podejmujemy w związku z tym wobec niej dalsze kroki prawne o charakterze egzekucyjnym. 

Podjęte przez nas działania wiązały się z bezprecedensową falą pomówień, której doświadczyliśmy ze strony obozu rządzącej w Polsce w latach 2017-19. Pozwani przez nas (m.in. Witold Waszczykowski, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Patryk Jaki, Maciej Wąsik, Gazeta Polska, Jacek Karnowski) posądzali nas m.in. o szpiegostwo, działalność terrorystyczną, organizowanie zamachu stanu, nielegalne finansowanie, skandale obyczajowe. Posługiwano się fake newsami, manipulacjami, „wyciekającymi” informacjami gromadzonymi przez polskie służby i organy skarbowe, wreszcie – bardzo wątpliwej jakości źródłami z krajów byłego ZSRR (Rosji, Ukrainy, Kazachstanu i Mołdawii).

Konflikt PiS z Fundacją Otwarty Dialog rozpoczął się w lipcu 2017 r., po publikacji tekstu Bartosza Kramka nt. obywatelskiego nieposłuszeństwa w obliczu zamachu na niezależność sądownictwa w Polsce. 

Zobacz także

Dokumenty do pobrania:

  1. Lista spraw i przykładów naruszeń dóbr osobistych
  2. Skrót postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 25.09.2019 ws. ODF vs TVP
  3. Treść pełnego postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 25.09 br. ws. ODF vs TVP
  4. Zestawienie wysokości żądań w zakresie zadośćuczynień (pozwy cywilne)

Czytaj również: