Gorące tematy:

Polska Prezydencja w UE: Dialog o prawach człowieka w Kazachstanie

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP oraz Fundacja “Otwarty Dialog” zaprasza Państwa na konferencję prasową poświęconą aktualnej sytuacji społeczno-politycznej w Azji Centralnej w związku z nadchodzącą konferencją OBWE pn. Human Dimension Implementation Meeting oraz negocjacjami prowadzonymi przez sprawującą prezydencję w Unii Europejskiej Polskę nowej, poszerzonej umowy o partnerstwie i współpracy UE z Kazachstanem.

Termin:
26 września 2011 r. (poniedziałek) godz. 10.30

Miejsce: 
Sejm RP, ul. Wiejska 4/6/8, Warszawa, sala 101.

Poruszana tematyka:
1. Strajk pracowników rafinerii ropy naftowej w rejonie Mangistau w zachodnim Kazachstanie
2. Wolność słowa i niezależność mediów – skuteczność mechanizmów wspierających ze strony UE i OBWE

Osoby biorące udział:
·         Ryszard Kalisz, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP
·         Przedstawiciele niezależnych mediów Kazachstanu oraz związków zawodowych reprezentujących strajkujących pracowników przedsiębiorstw wydobywczych: OzenMunayGaz, Karazhanbasmunay, Ersai Caspian Contractor; członkowie opozycyjnego wobec władz Frontu Narodowego Kazachstanu.

Negocjacje w ramach Rady Partnerstwa UE – Kazachstan są prowadzone w imieniu Unii Europejskiej przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego. Unia Europejska jest najważniejszym partnerem inwestycyjnym Kazachstanu, a wartość wzajemnej wymiany handlowej osiągnęła w 2010 r. 40 miliardów dolarów. Kazachstan aspiruje także do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu. Jednocześnie system rządów w kraju pozostaje autorytarny, od uzyskania niepodległości w 1991 r. nieprzerwane rządy sprawuje prezydent Nursułtan Nazarbajewa, a – jak szacują strajkujący – de facto 60% gospodarki kraju jest kontrolowane przez zięcia prezydenta Timura Kulibaeva. Ugrupowania opozycyjne działają nielegalnie, a nieliczne niezależne od władzy media poddawane są represjom.

Napięcie w Kazachstanie podnoszą masowe strajki pracowników sektora wydobywczego nafty i gazu – podstawy gospodarki kraju, trwające od maja 2011 r. Wzięło w nich udział już ponad 15 000 osób. Obok postulatów socjalnych, robotnicy domagają się rejestracji niezależnych związków zawodowych, zwolnienia uwięzionych przywódców związkowych oraz zaprzestania skierowanych przeciwko nim represji. Strajk został na drodze sądowej uznany za nielegalny. Niezadowolenie społeczne rośnie. Według analizy Ośrodka Studiów Wschodnich: Przedłużanie się protestu i jego radykalizacja mogą prowadzić do eskalacji napięć społecznych w kraju przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu na adres e-mail bądź drogą telefoniczną:

Lyudmyla Kozlovska
Fundacja Otwarty Dialog
tel. +48 507 739 025
[email protected]


Więcej informacji:
http://www.odfoundation.eu/pl/urgents/
http://www.odfoundation.eu/pl/publics/
http://www.pism.pl/index/?id=b0cf188d74589db9b23d5d277238a929
http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/tydzien-na-wschodzie/2011-08-24/przedluzajace-sie-strajki-w-kazachstanie