Gorące tematy:

ODF na warsztatach OBWE w Pradze: jak walczyć z mową nienawiści?

22 listopada 2019 r. przedstawiciele Fundacji wzięli udział w spotkaniu warsztatowym „Zwalczanie nietolerancyjnego dyskursu, mowy nienawiści oraz przestępstw z nienawiści w Grupie Wyszehradzkiej” (Addressing Intolerant Discourse, Hate Speech and Hate Crimes in the Visegrád Group) w Pradze. Celem spotkania była wymiana doświadczeń i poglądów na temat zwalczania mowy nienawiści w krajach Grupy Wyszehradzkiej. 

Wśród omawianych w trakcie spotkania tematów znajdowały się zagadnienia walki z ksenofobią, rasizmem, dyskryminacją i nietolerancją oraz możliwości współpracy pomiędzy krajami regionu w tym zakresie. 

Ogromnie dziękujemy organizatorom spotkania: Biuru Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE oraz Biuru Specjalnych Doradcom Sekretarza Generalnego ONZ ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Odpowiedzialności za Ochronę (UNOSAPG: Office of the UN Special Advisers on the Prevention of Genocide and the Responsibility to Protect) za cenną możliwość nawiązania nowych kontaktów w środowisku organizacji pozarządowych z wielu krajów.