Gorące tematy:

List IMF i ICEM do prezydenta Kazachstanu

Nursultan Nazarbaev

Prezydent Republiki Kazachstanu

 Szanowny Panie Prezydencie,

W imieniu 45 milionów pracowników przemysłowych reprezentowanych przez Międzynarodową Federację Metalowców (IMF) i Międzynarodową Federację Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Chemicznego, Energetyki, Górnictwa i Fabryk (ICEM) zwracamy się do Pana, aby wyrazić nasze głębokie zaniepokojenie w związku z sytuacją w obwodzie Mangistauskim Kazachstanu.

Zostaliśmy poinformowani, że pracownicy spółki naftowej „Kaarazhanbasmunai” musieli pracować w szkodliwych warunkach. Po licznych próbach rozwiązania problemu z pracodawcami, którzy nie przyniosły rezultatu, pracownicy spółki naftowej postanowili zorganizować strajk w maju 2011 r., wysuwając żądania poprawy warunków pracy i wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za pracę w trudnych warunkach. Następnie do strajku przyłączyli się pracownicy Filii Przemysłowej “OzenMunaiGaz” i innych przedsiębiorstw regionu. Niestety, zamiast rozpocząć negocjacje w dobrej wierze z pracownikami, pracodawcy uciekli się do taktyki nacisku. Doprowadziło to do pogorszenia sytuacji społecznej w regionie.

O ile nam wiadomo, strajk pracowników spółek naftowych doprowadził do licznych represji.

8 sierpnia Natalia Sokolova, prawnik związku zawodowego, została skazana na sześć lat więzienia za „podżeganie do waśni społecznych”. Podczas trwającego tydzień procesu sędzia nie zezwolił ani na przesłuchanie świadków obrony, ani na przedstawienie materiału dowodowego przemawiającego na korzyść pracowników, ani też na wezwanie niezależnych ekspertów.

Wielu innych pracowników i aktywistów uczestniczących w strajku również zostało oskarżonych o udział w nielegalnych akcjach protestacyjnych i spędzili jakiś czas w więzieniu i/lub musieli zapłacić wysokie grzywny. Setki pracowników zostało zwolnionych.

8 i 10 lipca w Aktau oddziały specjalne milicji rozproszyły uczestników mitingu. Zostali oni dotkliwie pobici.

Sytuacja w regionie komplikuje się z powodu wielu przerażających morderstw.

2 sierpnia Zhaksylyk Turbaev, 28-letni wiertnik i działacz związkowy, został zabity bezpośrednio w miejscu pracy; złamano mu czaszkę.

24 sierpnia Zhansaule Karabalaeva, 18-letnia córka przewodniczącego komitetu związku zawodowego jednego z przedsiębiorstw Filii Produkcyjnej “OzenMunaiGaz”, została znaleziona martwa na obrzeżach miasta Zhanaozen. Otrzymała kilka ran kłutych, miała również złamaną czaszkę i zgniecioną szczękę.

Często mają miejsce przypadki pobicia pracowników spółek naftowych i członków ich rodzin przez bandytów. Codziennie pracownicy otrzymują również groźby śmierci.

Panie Prezydencie, jesteśmy przekonani, że prawa człowieka są jednym z Pana głównych zadań. W 2010 r. Kazachstan przejął przewodnictwo w OBWE. Na szczycie OBWE w Kazachstanie, w Astanie została przyjęta Rocznicowa Deklaracja Astańska, gdzie po raz kolejny zostało potwierdzone zaangażowanie członków OBWE na rzecz wartości demokratycznych w dziedzinie praw człowieka. Poprzez słowo i ducha tej deklaracji, a także Konstytucji Republiki Kazachstanu i norm międzynarodowych, wzywamy Pana do rozpoczęcia natychmiastowego dochodzenia w sprawie prześladowania i przemocy wobec związkowców regionu Mangistau i podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zakończenia cierpienia pracowników.

 Z poważaniem,

Jyrki Raina, Sekretarz Generalny IMF
Manfred Warda, Sekretarz Generalny ICEM