Gorące tematy:

Opracowania Fundacji Otwarty Dialog na temat Interpolu wiodącym źródłem dla Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego

W ostatnim czasie Podkomisja Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego opublikowała zlecone przez siebie sprawozdanie pt. „Misuse of Interpol’s Red Notices and impact on human rights – recent developments” (Nadużywanie czerwonych not Interpolu i wpływ na prawa człowieka – ostatnie wydarzenia).

W poniedziałek 18 lutego podczas posiedzenia Podkomisji oficjalnie przedstawiono opracowanie przygotowane na jej wniosek przez niezależną międzynarodową grupę naukowców.

Sprawozdanie to stanowi jak dotąd jedno z najbardziej kompletnych badań opublikowanych oficjalnie przez Parlament Europejski w związku z politycznymi nadużyciami Interpolu, stanowiącymi jeden z czołowych tematów, na których Fundacja Otwarty Dialog skupia swoją działalność od 2013 r.

Z dumą zwróciliśmy uwagę na fakt, że badania przeprowadzone przez naszą fundację były jednym z najczęściej wymienianych w sprawozdaniu źródeł pozarządowych, przytoczonym łącznie 25 razy.

Oto lista naszych publikacji, które zostały wykorzystane:

W powyższych publikacjach poruszono liczne przypadki nadużyć Interpolu, w tym kilka wykrytych przez Fundację Otwarty Dialog i objętych jej kampanią. Były to m.in. sprawy Kazachów Muratbeka KetebayevaAlexandra PavlovaMukhtara Ablyazova oraz Viktora i Ilyasa Khrapunovych, a także obywateli Rosji: Tatiany ParaskevichArtura TrofimovaIana Andreeva czy też Pavla Zabelina, byłego współpracownika Mikhaila Khodorkovskiego. W sprawozdaniu szeroko wykorzystano również zalecenia techniczne i prawne Fundacji dotyczące reformy procedur i zasad funkcjonowania Interpolu, zwłaszcza w odniesieniu do szeroko nadużywanego systemu czerwonych not.

W badaniu przytoczono nazwiska członków zespołu analitycznego Fundacji Otwarty Dialog: Igora Savchenki, Kateryny Savchenko i Andriya Osavoliuka, wspieranych przez naszego radcę prawnego, adwokata Wojciecha Mądrzyckiego, i pracujących pod kierownictwem Lyudmyly Kozlovskiej.

W naszej działalności rzeczniczej i badawczej nieprzerwanie dążymy do doskonałości, dlatego jesteśmy zaszczyceni, że efekty naszej pracy znajdują zastosowanie na najwyższym szczeblu. Mamy nadzieję, że ustalenia zawarte w tym sprawozdaniu będą stanowić cenne informacje dla posłów do Parlamentu Europejskiego i pozwolą im na wdrożenie odpowiednich rozwiązań legislacyjnych, które będą nieść pomoc ofiarom nadużyć ze strony autorytarnych rządów.