Gorące tematy:

Raport ODF i “Themis” o polskim sądownictwie opublikowany przez Komisję Europejską

Fundacja Otwarty Dialog jest jedną z ośmiu organizacji europejskich, których uwagi i raport nt. stanu sądownictwa w krajach członkowskich UE w ramach inicjatywy 2020 EU Justice Scoreboard przyjęła i opublikowała dn. 24 marca 2020 Komisja Europejska. Nasze opracowanie zostało przygotowane wspólnie ze Stowarzyszeniem Sędziów “Themis” i dotyczyło sytuacji w polskim wymiarze sprawiedliwości. 

EU Justice Scoreboard jest corocznym raportem, publikowanym przez Komisję Europejską, zawierającym dane na temat jakości, niezależności i sprawności wymiarów sprawiedliwości w państwach członkowskich UE. Informacje te, zebrane w ramach publicznej konsultacji, będą następnie wykorzystywane przez Komisję przy monitorowaniu reform wymiarów sprawiedliwości, oraz zostaną zawarte w Rocznym Raporcie na temat Praworządności. Wyniki konsultacji mogą być też wykorzystane przy tworzeniu prawodawstwa unijnego w tym zakresie.

Złożone uwagi przygotowaliśmy razem ze Stowarzyszeniem Sędziów „Themis” na podstawie danych zebranych przez stowarzyszenia „Themis” i „Iustitia”, Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” i Komitet Obrony Sprawiedliwości. 

W miniraporcie ODF skupił się na prawnym prześladowaniu polskich sędziów, przedstawiając aktualne statystyki w tym zakresie. Dane zawierają liczbę sędziów, którzy są prześladowani przy użyciu twardych i miękkich środków represji o charakterze dyscyplinarnym, karnym i administracyjnym. Z przeanalizowanych źródeł zebrano łącznie 78 przypadków sędziów (m.in. Waldemara Żurka, Igora Tuleyi, Piotra Gąciarka, Pawła Juszczyszyna, Dariusza Mazura), którzy w taki czy inny sposób są represjonowani z powodu swojej legalnej – zarówno orzeczniczej, jak i pozaorzeczniczej – działalności. Za represjami wobec sędziów Polsce stoją struktury podporządkowane partii rządzącej – PiS, funkcjonujące m.in. w oparciu o wprowadzone w ostatnich latach sprzeczne z konstytucją przepisy ograniczające niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską.

Dziękujemy za współpracę przy tworzeniu raportu sędziemu Dariuszowi Mazurowi.

Skrócone wnioski z raportu zostały opublikowane przez Komisję Europejską.

Pełen raport jest dostępny do pobrania w formacie PDF w wersji angielskiej oraz polskiej.

Czytaj także: