Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog popiera uchwalenie australijskiego ustawodawstwa analogicznego do Globalnej Ustawy Magnitskiego

Pomimo tego, iż nie zajmujemy się bezpośrednio kwestiami związanymi z wolnością wyznania, to uważamy ją za jedno z podstawowych praw człowieka. Dlatego też wsparliśmy działaczy z organizacji pozarządowych, zrzeszonych w amerykańskiej grupie pn. International Religious Freedom (IRF) Roundtable, która wystosowała list do australijskiej Połączonej Komisji Stałej Spraw Zagranicznych, Obrony i Handlu ws. uchwalenia ustawodawstwa analogicznego do Globalnej Ustawy Magnitskiego.

Fundacja Otwarty Dialog, jako długoletni promotor i orędownik Globalnej Ustawy Magnitskiego, podpisała się pod listem IRF do Połączonej Komisji Stałej Spraw Zagranicznych, wyrażającym pochwałę wobec zapytania parlamentu o to, czy Australia wprowadzić w życie ustawodawstwo zapewniające mechanizm – analogiczny do Globalnej Ustawy Magnitskiego – nakładania sankcji na urzędników państwowych i inne podmioty odpowiedzialne za naruszenia praw człowieka i wolności religijnej w regionie Indo-Pacyfiku.

Sygnatariusze listu jednocześnie zalecają, aby do Globalnej Ustawy Magnickiego, w ramach procesu jej egzekwowania, włączyć mechanizm regularnych konsultacji pomiędzy agencjami wdrażającymi a obrońcami praw człowieka, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego oraz świadkami i ofiarami naruszeń. Powołując się na swoje doświadczenie zapewniają, że takie regularne konsultacje stanowią klucz do skutecznego wdrażania sankcji i systemów monitorowania praw człowieka na całym świecie.