Gorące tematy:

Listopad 2019 r: Sprawozdanie z obserwacji rozpraw sądowych

W listopadzie monitorowaliśmy rozprawy sądowe w następujących sprawach:

20 listopada byliśmy w Sądzie Dyscyplinarnym przy Prokuratorze Generalnym w Warszawie na drugiej rozprawie dyscyplinarnej w sprawie przeciwko prokuratorowi Krzysztofowi Parchimowiczowi, prezesowi Stowarzyszenia Prokuratorów “Lex Super Omnia”. Pierwszą odsłonę tego postępowania relacjonowaliśmy w sprawozdaniu z października 2019 r.   

Postępowanie dyscyplinarne zakończyło się tego dnia umorzeniem wniosku Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Rafała Sławnikowskiego z uwagi na brak merytorycznych i jednoznacznych dowodów popełnienia deliktu dyscyplinarnego przez prokuratora Parchimowicza.

27 listopada pojawialiśmy się w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach na rozprawie przeciwko Annie Domańskiej. Była to już trzecia sesja sądu w tej sprawie, o szczegółach której informowaliśmy we wrześniu 2019 r.

W trakcie tej rozprawy przesłuchiwani byli świadkowie: funkcjonariusz policji, który złamał Annie Domańskiej rękę, stały biegły sądowy, który przedstawił swoją opinię w przedmiocie uszkodzenia ciała oraz możliwych okoliczności, w których doszło do urazu oraz aktywiści społeczni biorący udział w kontrmanifestacji wraz z Anną Domańską w dniu 6 maja 2018 r.

Z uwagi na konieczność rozpatrzenia wniosków składanych przez obronę Sąd odroczył rozprawę do 24 stycznia 2020 r.

Przejdź na stronę główną Programu Obrony Prześladowanych w Polsce

Czytaj także: