Oświadczenie ukraińskich obrońców praw człowieka w sprawie Zhanary Akhmetowej

9 stycznia 2020 | Autorzy: ODF, UHUPC, CGOPC, CIBS, CWO, Centrum Praw Człowieka ZMINA

Wybierz wysokość jednorazowej wpłaty w bitcoin