Obserwacja wyborów samorządowych w Polsce 21 listopada 2010r.

W niedziele 21 listopada 2010r. odbyła się obserwacja wyborów samorządowych w Polsce przez obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy, organizowana przez Urząd Miasta Lublin i Fundację Otwarty Dialog. W obserwacji wzieli udział blisko 20 osób, w miastach Lublin i Warszawa. 

Główną celą Misji obserwacyjnej było pokazanie na przykładzie polskich wyborach samorządowych, że europejskie wartości – wolność osobista, prawa człowieka, demokracja, samostanowienie – są nie tylko deklaracjami, ale mogą być powszechną rzeczywistością życia każdego obywatela w państwie, i w dużej mierze zależy od polityki państwa. 

20 listopada o godzinie 11 w sale Samorządu Wydziału Teologii obyli się szkolenia z ordynacji wyborczej dla obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy, które przeprowadził Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Lublin Krzysztof Łątka, jako osobą doświadczona w stosunkach polsko-wschodnich, aby pokazać zasadnicze różnicy w ustawach wyborczych między tymi państwami. 

Inicjatywa obserwacji powstała tuż po wyborach lokalnych w Ukrainie, gdzie Fundacja wraz z Urzędem Miasta Lublin przeprowadziła monitoring. W podsumowaniu pracy misji obserwacyjnej zostanie napisany raport, jaki będzie służyć kontynuacją wymiany doświadczeń polsko-wschodnich.