Sprawozdanie krótkoterminowej misji obserwacyjnej miejscowych wyborów na Ukrainie w dniu wyborów 31.10.2010

5 listopada 2010 | Redakcja serwisu