Sprawozdanie długoterminowej misji obserwacyjnej miejscowych wyborów na Ukrainie 24-31.10.2010

5 listopada 2010 | Redakcja serwisu