Gorące tematy:

Kalendarium strajków pracowników rafinerii naftowych w Mangistau

Maj

11.05.2011 – Początek strajku pracowników firm wydobywczych: „OzenMunayGaz”, „Karazhanbasmunay” (inwestor z Chin), „Ersai Caspian Contractor” (włoski holding ENI).

17.05.2011 – Robotnicy spółki akcyjnej „Karazhanbasmunay” ogłosili powszechną głodówkę, która przerodziła się w strajk, co w rezultacie sparaliżowało działalność spółki. Akcjonariuszami „Karazhanbasmunaya” są z równymi udziałami chińska firma CITIC i kazachstańska „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz” .

19.05.2011 – Szef spółki akcyjnej „KazMunayGaz” Kairgeldi Kabyldin w kuluarach forum inwestycyjnego w Kazachstanie oświadczył, że żądania strajkujących w złożu Karazhanbas są niezgodne z prawem .

23.05.2011 – Grupa obywateli złożyła podanie do akimatu (regionalny organ władzy wykonawczej w Kazachstanie) miasta Almaty o wydanie zgody na przeprowadzenie  mitingu w obronie praw i swobód działaczy związku zawodowego spółki akcyjnej: „Karazhanbasmunay” w dniu 04.06.2011r. Jako organizatorów podano: Denisa Alimbekova, Yesenbeka Ukteshbaeva, Ainura Kurmanova, Ainura Albekovicha .

25.05.2011 – Aresztowanie Natalii Sokołowej, prawnika związku zawodowego pracowników przedsiębiorstwa Karazhanbasmunay.

27.05.2011 – Orzeczenie Sądu Miejskiego miasta Zhanaozen o nielegalności strajku – zapowiedź interwencji organów ścigania przeciw uczestnikom strajków.

Czerwiec

01.06.2011 – Śmierć (w wyniku zawału serca) Sabita Kenzhebayeva, kierownika kolumny samochodowej przedsiębiorstwa „Karazhanbasmunay”, którego zmuszano do zwalniania strajkujących pracowników .

05.06.2011 – W centrum miasta Aktau rozproszono pochód strajkujących pracowników spółki „Karazhanbasmunay”. Pracownicy naftowi chcieli przejść pod budynek akimatu w celu rozbicia miasteczka namiotowego na placu centralnym miasta. Żądali natychmiastowego zwolnienia z aresztu prawnika związku zawodowego pracowników naftowych Natalii Sokolovej i przywrócenia do pracy wszystkich zwolnionych działaczy – pracowników w Obwodzie Mangistauskim. Kolumna 500 mężczyzn została zablokowana przez policję. 37 osób zostało zatrzymanych, z których siedem zostało zwolnionych tego samego wieczoru. Sąd Administracyjny orzekł o zastosowaniu wobec nich kary pieniężnej w minimalnej wysokości za naruszenie porządku publicznego .

05.06.2011 – Próba samobójstwa Kuanysha Sisenbayeva, lidera związkowego pracowników przedsiębiorstwa Karazhanbasmunay.

06.06.2011 – W dzielnicy nr 26 miasta Aktau odbył się miting z udziałem kilkuset robotników spółki „Karazhanbasmunay” wraz z rodzinami. Oczekiwali oni decyzji sądu administracyjnego w sprawie 30-stu strajkujących pracowników naftowych przedsiębiorstwa „Karazhanbasmunay”,  zatrzymanych w dniu 05.06.2011 r. .

07.06.2011 – Rosyjska sekcja Komitetu na rzecz Międzynarodówki Robotniczej przeprowadziła akcję solidarności z protestującymi pracownikami naftowymi spółek „Karazhanbasmunay” i „OzenMunayGaz”.

09.06.2011 – Międzynarodowy Komitet Łącznikowy Pracujących i Ludności (International Liaison Committee of Workers and Peoples) zwrócił się do władz Kazachstanu z prośbą o rozwiązanie trudnej sytuacji, która zaistniała wokół pracowników firm naftowych Obwodu Mangistauskiego. W swoim apelu koordynatorzy związku żądają sprawiedliwości w stosunku do prawnika Sokolovej i zwolnionych robotników. Pod tekstem oświadczenia podpisali się Louisa  Hanoun (sekretarz generalny Partii Robotniczej w Algierii) i Daniel Gluckstein, sekretarz niezależnej Partii Robotniczej (Francja) .

10.06.2011 – W Sankt-Petersburgu odbyła się pikieta solidarności z kazachstańskimi pracownikami naftowymi. .

12.06.2011 – Pobicie Nuriash Abdreymovej, opozycyjnej polityk Obwodu Mangystau, udzielającej poparcia strajkującym robotnikom.

16.06.2011 – Stowarzyszenia robotników spółek wydobywczych wystosowały oświadczenia wyrażające solidarność ze strajkującymi pracownikami naftowymi w Mangistau. W akcji wzięli udział robotnicy „Kazakhmys”, „Arcelor Mittal Temirtau”, „Aktobemunaygaz”, górnicy Regionu Shakhtyńskiego kopalni Abayskaya, Tentekskaya, im. Lenina, Shakhtynskaya, Kazakhstanskaya .

16.06.2011 – W Londynie pod budynkiem Ambasady Kazachstanu odbyła się pikieta poparcia dla strajkujących. Organizatorem pikiety była Socjalistyczna Partia Anglii i Walii oraz przedstawiciele brytyjskich związków zawodowych kolejarzy i pracowników naftowych .

24.06.2011 – Firma wydobywcza „Ersai Caspian Contractor” zwolniła ponad 700 strajkujących pracowników rafinerii naftowych (większość z nich nie otrzymała świadectw pracy, co automatycznie uniemożliwiło im poszukiwanie nowej pracy).

30.06.2011 – Wyrok skazujący Akzhanata Aminova, działacza związkowego, kierownika zaopatrzenia socjalno-administracyjnego Zarządu Obsługi Odwiertów (UOS-5) filii produkcyjnej przedsiębiorstwa „OzenMunayGaz” na 2 miesiące aresztu.

Lipiec

01.07.2011 – Przewodniczący Komitetu Koordynacyjnego Partii Ludowej „Alga!” Vladimir Kozlov wystąpił z oświadczeniem na temat zdarzeń w Zhanaozen, w którym wskazał on, że władze lokalne, kierownictwo „Ozenmunaygazu” i organy ścigania w regionie Mangistau celowo prowokują strajkujących i głodujących robotników do buntu. W treści deklaracji jest mowa o tym, że „w przypadku wyniknięcia niekontrolowanej sytuacji w Mangistau, cała odpowiedzialność za jej skutki spadnie wyłącznie na właścicieli firm, władze lokalne, Timura Kulibaeva i prezydenta Nazarbayeva”.  .

03.07.2011 – Sting, brytyjski muzyk i wokalista, podjął decyzję o rezygnacji z udziału w świętowaniu Dnia Astany, ponieważ podziela on stanowisko organizacji międzynarodowej Amnesty International, która donosi o ograniczaniu praw pracowników spółek naftowo-gazowych, członków związków zawodowych, ich prawników oraz pracujących z nimi przedstawicieli organizacji pozarządowych .

08.07.2011 – Zwolnienie z pracy Natalii Azhygalievej, działaczki na rzecz praw pracowników „OzenMunayGaz” i wszczęcie przeciwko niej sprawy karnej po ucieczce ze szpitala, w którym poddano ją przymusowej hospitalizacji.

08.07.2011 – Pobicie i aresztowanie 30 uczestników strajków przez specjalną jednostkę policji w mieście Zhanaozen.

9-10.07.2011 – Ludność miasta zorganizowała masowe demonstracje solidarności z pracownikami rafinerii w Mangistau.

17.07.2011 – Deputowany Parlamentu Europejskiego Paul Murphy spotkał się ze strajkującymi pracownikami naftowymi rejonu Mangistau.

20.07.2011 – List otwarty deputowanych Parlamentu Europejskiego do Prezydenta Kazachstanu o poważnym zaniepokojeniu sytuacją w Zachodnim Kazachstanie, z prośbą o rozwiązanie sytuacji konfliktowej w Mangistau wyłącznie drogą pokojową.

22.07.2011 – Organizacja Amnesty International w swoim apelu do władz Kazachstanu wezwała do niezwłocznego uwolnienia liderów niezależnych związków zawodowych Natalii Sokolovej i Akzhanata Aminova, do przeprowadzenia dochodzenia w sprawie bezprawnych działań policji, która rozpraszała uczestników strajku w Mangistau oraz do ukarania wszystkich, którzy przyczynili się do eskalacji konfliktu na zachodzie kraju .

Sierpień

02.08.2011 – Bakhyt Tumenova, Serik Sapargali i Zhanbolat Mamay poinformowali, że na lotnisku w Aktau czekała na nich grupa agresywnie nastawionych ludzi, którzy zażądali, aby zrezygnowali oni ze spotkania ze strajkującymi robotnikami, a funkcjonariusze policji czynili przeszkody w ich wjeździe do Zhanaozen.

03.08.2011 – Śmierć Zhaksylyka Turbaeva, wiertacza przedsiębiorstwa MunayFieldService należącego do „OzenMunayGaz”, aktywisty i kandydata na przewodniczącego związku zawodowego przedsiębiorstwa, który został zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach na terenie przedsiębiorstwa.

07.08.2011 – Grupowe deklaracje odejścia z prezydenckiej partii “Nur Otan” w związku z postawą władz ze strony strajkujących pracowników.

08.08.2011 – Wyrok skazujący Natalię Sokolovą na 6 lat więzienia.

08.08.2011 – Spotkanie strajkujących pracowników z przedstawicielami opozycyjnej organizacji „Front Ludowy” w Aktau; ok. 3000 pracowników naftowych zadeklarowało odejście z prezydenckiej partii “Nur Otan”.

09.08.2011 – Przedstawiciele Khalyk Maidany – Frontu Ludowego (KM-FL) wystąpili z oświadczeniem „Natalia Sokolova została skazana niewinnie!”, w którym wyrazili swój sprzeciw wobec decyzji sądu z dnia 08.08.2011 r. .

10.08.2011 – Oświadczenie Freedom House w obronie prawnika Natalii Sokolovej, stwierdzające, że wykorzystywanie sądów jako narzędzi represji politycznych przeciwko opozycji jest niedopuszczalne. 

16.08.2011 – Aresztowanie Zhanbolata Mamaya, przewodniczącego młodzieżowej organizacji „Rukh Pen Til” wspierającej strajkujących pracowników.

17.08.2011 – Akzhanat Aminov, który został aresztowany w dniu 30 czerwca 2011 r., został skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu. Zgodnie z postanowieniem sądu, pomiędzy godz. 22.00 a 6 .00 nie może on wychodzić z domu ani z miejsca pracy, nie wolno mu również wyjeżdżać z miasta bez zezwolenia .

17.08.2011 – Lider młodzieżowego ugrupowania opozycyjnego Zhanbolat Mamay decyzją sądu administracyjnego miasta Aktau został aresztowany na 10 dni pod zarzutem celowego niepodporządkowania się poleceniom policji.

18.08.2011 – Aresztowanie Dmitriya Tikhonova i Armana Ozhaubayeva, działaczy organizacji „Socjalistyczny Ruch Kazachstanu” za organizację akcji poparcia dla uwięzionej Natalii Sokolovej.

19.08.2011 i 25.08.2011 – Trzy służby kontrolne: inspektorzy ochrony przeciwpożarowej, inspektorzy sanitarni i Państwowa Służba Kontroli Architektoniczno-Budowlanej przyszli do redakcji portalu internetowego Stan.kz, aby przeprowadzić kontrolę pomieszczeń biurowych, wynajmowanych przez redaktorów. Oficjalnym powodem były skargi mieszkańców domu na „promieniowanie” komputerów stacjonarnych, monitorów i innych urządzeń biurowych, a także domowych anten satelitarnych, zainstalowanych na dachu budynku mieszkalnego, w którym znajdują się biura Stan.kz. Warto zaznaczyć, że takie same anteny, które umożliwiają oglądanie telewizji satelitarnej i korzystanie z Internetu, zainstalowane na sąsiednich domach, nie wywoływały podejrzeń o „promieniowanie”.

21.08.2011 – Spotkanie szefa Partii Ludowej „Alga!” Vladimira Kozlova z protestującymi pracownikami naftowymi miasta Zhanaozen.

23.08.2011 – Wyrok skazujący Zhannę Baytelovą, dziennikarkę gazety „Golos Respubliki” na 14 dni aresztu za przeprowadzenie akcji poparcia dla strajkujących pracowników spółek naftowych Mangystau i prawnika związku zawodowego pracowników Karazhanbasmunay – Natalii Sokolovej.

24.08.2011 – Śmierć z ręki nieznanych sprawców Zhansaule Karabalayevy, córki Kudaibergena Karabalaeva – prezesa związku zawodowego pracowników UOS-1 (jednej z filii produkcyjnych „OzenMunayGaz”).

24.08.2011 – Złożono apelację w sprawie N. Sokolovej do Mangistauskiego Sądu Obwodowego.

24.08.2011 – Sąd miasta Aktau odmówił przywrócenia do pracy 28 pracowników spółek naftowych, którzy zostali zwolnieni za udział w akcji, mającej na celu przywrócenie wcześniej zwolnionych pracowników do pracy, egzekucję wypłaty średniego wynagrodzenia za czas wymuszonej nieobecności oraz wypłaty odszkodowania za szkody moralne. Strajk rozpoczął się 11 maja 2011 roku.

Wrzesień

01.09.2011 – Oświadczenie w sprawie pozbawienia wolności Natalii Sokolovej, blokowania stron internetowych i przekazania zarządzania więzieniami w Kazachstanie – wystąpienie ambasadora Iana Kelly na posiedzeniu Stałej Rady OBWE w Wiedniu . Ambasador Ian Kelly podkreślił, że osądzenie Sokolovej nastąpiło z naruszeniem właściwej procedury prawnej, co stawia pod znakiem zapytania sprawiedliwość werdyktu. Szczególnie surowy wyrok, skazujący Sokolovą na 6 lat pozbawienia wolności za podżeganie do nienawiści społecznej i zorganizowanie nieusankcjonowanych zgromadzeń. W imieniu Stanów Zjednoczonych wezwał on rząd Kazachstanu do ponownego rozpatrzenia sprawy i podjęcia odpowiednich kroków w celu skorygowania uchybień proceduralnych.

01.09.2011 – Zgodnie z relacjami strajkujących, w mieście Zhanaozen około 600 dzieci pracowników naftowych nie rozpoczęło zajęć w szkole z powodu problemów finansowych w rodzinie. W tym samym dniu miała miejsce akcja protestacyjna około 200 strajkujących pracowników naftowych w mieście Aktau, którzy wyszli na plac wraz ze swoimi żonami i dziećmi pod biuro spółki “Karazhanbasmunay”.

05.09.2011 – Szefowe 30-stu organizacji pozarządowych kobiecych oraz obrony praw człowieka zwróciły się do prezydenta Nursultana Nazarbayeva z żądaniem natychmiastowego zwolnienia skazanej na sześć lat więzienia Natalii Sokolovej, prawnika związku zawodowego „Karazhanbasmunay”. Pod petycją podpisały się: Rosa Abilova, Tamara Kaleyeva, Evgeniya Kozyreva, Bakhyt Tumenova oraz 26 innych liderek organizacji kobiecych .

05.09.2011 – W Polsce, Grecji i Szwecji odbyły się akcje poparcia dla strajkujących pracowników naftowych Zachodniego Kazachstanu. W trakcie pikiet pod budynkami ambasad i konsulatów Kazachstanu działacze ruchu robotniczego rozdawali ulotki z informacją o sytuacji robotników w Kazachstanie .

07.09.2011 – Prezes Zarządu spółki akcyjnej “Fundusz Dobrobytu Narodowego „Samruk-Kazyna”” Timur Kulibaev oświadczył, że strajkujący nie będą ponownie zatrudniani, ponieważ „naruszyli prawo pracy”.

07.09.2011 – W budynku Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Dzielnicy Bostandyckiej Almaty, naczelnik jednego z oddziałów tego organu pobił   kamerzystę portalu internetowego Stan.kz, Talgata Umirbekova. Za to, że kamerzysta filmował naczelnika, ten ostatni uderzył Talgata Umirbekova o futrynę drzwi, wypchnął z budynku i rozerwał mu ubranie. Kamerę udało się ocalić.

08.09.2011 – Aresztowanie Natalii Azhygalievej, działaczki strajkujących pracowników rafinerii naftowych OzenMunayGaz. Na następny dzień decyzją sądu administracyjnego miasta Zhanaozen aktywistka komitetu strajkowego protestujących pracowników naftowych została skazana na 15 dni aresztu z artykułu 355 część 2 („Niewykonanie nakazu lub umyślne nieprzestrzeganie zgodnego z prawem nakazu lub żądania funkcjonariusza organów prokuratury, spraw wewnętrznych (policji)”). W trakcie nieusankcjonowanego przeszukania, które odbyło się podczas aresztowania Natalii Azhigalievej, został pobity 12-letni Nurbulat Ongarbaev, który próbował bronić swojej matki.

13.09.2011 – Deputowany Parlamentu Europejskiego Marek Migalski w czasie sesji plenarnej w Strasburgu przedstawił problem wielomiesięcznego strajku pracowników naftowych na terenie całego Obwodu Mangistauskiego, który miał wpływ na strategiczny dla Kazachstanu sektor naftowy i najważniejszą firmę państwową – „KazMunayGaz”. Marek Migalski zwrócił się z apelem, aby Unia Europejska uzależniła decyzje związane z Kazachstanem i pomoc, udzielaną temu państwu od przestrzegania przez niego praw człowieka na swoim terenie. 

15.09.2011 – Deputowany Parlamentu Europejskiego Paul Murphy skomentował strajki pracowników naftowych Kazachstanu i zaapelował do Kazachów, aby nie poddawali się .

15.09.2011 – List otwarty do Prezydenta Kazachstanu w imieniu 45 milionów pracowników przemysłowych, reprezentowanych przez Międzynarodową Federację Metalowców (IMF) oraz Międzynarodową Federację Związków Zawodowych Chemicznych, Górnictwa i Innych Branż Związków Zawodowych (ICEM), które wezwały do niezwłocznego rozpatrzenia incydentów związanych z prześladowaniem i przemocą w stosunku do działaczy związków zawodowych Obwodu Mangistauskiego oraz podjęcia wszelkich koniecznych środków w celu przerwania cierpienia pracowników.

19.09.2011 – Groźby ze strony ludzi, którzy przedstawili się jako pracownicy struktur siłowych Kazachstanu, skierowane do dziennikarzy redakcji kazachstańskiej portalu internetowego Stan.kz. W przypadku odmowy współpracy z organami struktur siłowych, korespondentom Sherniyazowi Shagatayowi i Azamatowi Esbergenovowi grożono zemstą – zarówno na samych dziennikarzach, jak i na członkach ich rodzin.

20.09.2011 – Oświadczenie Norweskiego Komitetu Helsińskiego   (NKH) odnośnie decyzji sądu w sprawie N. Sokolovej z żądaniem uszanowania przez Kazachstan wolności pokojowych zgromadzeń, wolności zrzeszania się i wolności słowa każdego człowieka. Wykorzystanie systemu sądownictwa karnego w celu stłumienia legalnej i pokojowej walki prawnika w obronie praw robotników naftowych jest rzeczą niedopuszczalną. NKH wezwał sąd do wykorzystania możliwości apelacji, aby odwołać wyrok i niezwłocznie uwolnić Sokolovą.

20.09.2011 – Międzynarodowa Fundacja Ochrony Wolności Słowa „Adil Soz” opublikowała komisyjną opinię lingwistyczną dotyczącą wypowiedzi adwokata spółki jawnej „Związek Zawodowy Pracowników Karazhanbas” Natalii Sokolovej. Zgodnie z wynikami analizy, wypowiedzi skazanej nie zawierały treści niezgodnych z prawem. Opinia ekspertów Nr 284-E z dnia 31.08.2011r. została podpisana przez doktora habilitowanego nauk filologicznych, profesora W.C. Li oraz doktora nauk filologicznych, adiunkta R. D. Karymsakovą.

22.09.2011 – W Almaty miała miejsce akcja poparcia dla strajkujących pracowników naftowych w Zhanaozenie. Uczestnicy akcji zebrali datki i pocztą przesłali je rodzinom robotników w Mangistau

26.09.2011 – Instancja apelacyjna Mangistauskiego Sądu Obwodowego w mieście Aktau odrzuciła apelację prawnika związku zawodowego spółki „Karazhanbasmunay” Natalii Sokolovej oraz utrzymała w mocy wyrok Sądu Miejskiego w Aktau.

26.09.2011 – Oświadczenie Human Rights Watch  w sprawie Natalii Sokolovej: prawnika związku zawodowego nie wolno było sądzić za to, że korzystała z chronionej przez prawo wolności słowa.

27.09.2011 – Freedom House potępił decyzję Mangistauskiego Sądu Obwodowego, który odrzucił apelację prawnika związku zawodowego spółki „Karazhanbasmunay” Natalii Sokolovej oraz utrzymał w mocy wyrok Sądu Miejskiego w Aktau. 

27.09.2011 – Ambasador USA David Johnson na spotkaniu poświęconym przeglądowi implementacji zobowiązań w dziedzinie wymiaru ludzkiego OBWE w Warszawie oświadczył, że w Kazachstanie prawo do wolności pokojowych zgromadzeń i zrzeszania się jest brutalnie i bezpodstawnie ograniczane. Jako przykład przytoczył sprawę adwokata strajkujących pracowników naftowych Natalii Sokolovej i aresztowanie działacza opozycji Zhanbolata Mamaya .

28.09.2011 – W Warszawie odbył się side-event niezależnej prasy kazachstańskiej, w którym wzięła udział oficjalna delegacja kazachstańska w pełnym składzie. W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele państw europejskich oraz organizacji międzynarodowych, działacze społeczni Kazachstanu, wśród nich: Tamara Kaleyeva, Vladimir Kozlov i Przedstawiciel OBWE ds. Wolności Mediów Dunja Mijatović .

28.09.2011- W Warszawie pod hotelem „Sofitel Victoria”, gdzie trwała narada OBWE na temat praw człowieka, odbyła się pikieta poparcia dla strajkujących pracowników naftowych i skazanej Natalii Sokolovej oraz Evgeniya Zhovtisa. „Dziś Zhovtis i Sokolova. Kto będzie następny?” – z takimi napisami na podkoszulkach i ulotkach przyszło pod budynek hotelu 14 obywateli Kazachstanu i innych krajów WNP. Pikieta została zorganizowana przez Fundację „Otwarty Dialog”.

29.09.2011 – Na posiedzeniu klubu dyskusyjnego „Ekspert” w Astanie Prezes Zarządu spółki akcyjnej „Fundusz Dobrobytu Narodowego „Samruk-Kazyna” oświadczył, że prowokatorami strajkujących od maja na zachodzie Kazachstanu pracowników naftowych są Kazachowie, którzy przyjechali z Turkmenistanu i Uzbekistanu.

30.09.2011 – Deputowani Parlamentu Europejskiego wystąpili z listem protestacyjnym, potępiającym represje aktywistów opozycji Kazachstanu: Ajnura Kurmanova, Esenbeka Ukteshbayeva oraz innych liderów ruchu socjalistycznego Kazachstanu. Eurodeputowani podkreślili, że popierają i jeszcze raz przyłączają się do oświadczeń misji USA i Unii Europejskiej przy OBWE, które wyraziły swoje zaniepokojenie naruszeniami proceduralnymi w trakcie postępowania sądowego w sprawie prawnika związku zawodowego Karazhanbasmunay, Natalii Sokolovej oraz pogwałceniem praw i swobód w Kazachstanie.

Październik

03.10.2011 – 30-letni Abay Abenov, zwolniony elektryk spółki „Ozenenergoneft” powiesił się. Koledzy wiążą tę tragedię z rozpaczliwą sytuacją, w której z powodu swojej postawy obywatelskiej znalazł się zarówno on, jak i wiele innych strajkujących osób. W wyniku zaistniałej sytuacji, Abenov nie miał środków na utrzymanie siebie i swojej wielodzietnej rodziny (żona jest bezrobotna), nie miał również perspektyw znalezienia pracy z powodu udziału w strajkach.

05.10.2011 – Przedstawiciele Oralmanów (etniczni Kazachowie, którzy przyjechali do Kazachstanu po rozpadzie Związku Radzieckiego) wystąpili z oświadczeniem, w którym oskarżyli prezesa zarządu spółki akcyjnej „Samruk-Kazyna” Timura Kulibaeva o podżeganie do nienawiści  społecznej. Powodem tego oświadczenia było wystąpienie Kulibaeva, w którym zasugerował, że na czele strajkujących pracowników naftowych stoją Kazachowie-Oralmani, którzy przesiedlili się z Uzbekistanu i Turkmenistanu .

05.10.2011 – Mieszkańcy dzielnic depresyjnych miasta Ałmaty wystosowali list do Prezydenta oraz Rządu Kazachstanu z prośbą o rozpoczęcie negocjacji ze strajkującymi robotnikami naftowymi, aby nie powtórzyła się tragedia, która wydarzyła się we wsi Shanyrak. Przypomnijmy, że 14 lipca 2006 r.  almatyńska policja, wspierana przez oddział specjalny, próbowała złamać opór mieszkańców wsi Shanyrak miasta Almaty przed rozbiórką nielegalnie wybudowanych domów. W wyniku walki zginął jeden policjant .

06.10.2011 – Spółka wydobywcza „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz” (RD KMG) wydała oświadczenie, w którym zdementowała informacje na temat negocjacji, które rzekomo rozpoczęły się w Zhanaozenie między pracodawcami a strajkującymi pracownikami. Spółka oświadczyła, że „jej przedstawiciele nie prowadzili i nie prowadzą żadnych negocjacji dotyczących przywrócenia do pracy zwolnionych za nieobecności uczestników nielegalnych akcji protestacyjnych”.

08.10.2011 – W mieście Zhanaozen dokonano napaści z użyciem tzw. broni niezabójczej na dwie działaczki strajkujących pracowników naftowych: Zhanar Saktaganovą i Ayzhangul Amirovą.

24.10.2011 – W Zhanaozenie policjanci zatrzymali samochód z egzemplarzami gazety „Golos Respubliki”. Nakład został zakupiony przez przedstawicieli koalicji „Front Ludowy Kazachstanu” w celu bezpłatnego rozdania numeru gazety wśród strajkujących pracowników naftowych Zhanaozenu.

24.10.2011 – Sąd miejski w Almaty odrzucił skargę apelacyjną Gaziza Aldamzharova na decyzję Specjalistycznego Sądu Administracyjnego Almaty z dnia 4 października o zawieszeniu na okres 6 miesięcy działalności kierowanej przez niego Partii Komunistycznej pod zarzutem nielegalnej działalności w niezarejestrowanym stowarzyszeniu społecznym.

24.10.2011 – W Londynie (Anglia) odbyła się akcja protestacyjna przeciw trwającym represjom wobec strajkujących robotników i działaczy obywatelskich. Wydarzenie miało miejsce przed otwarciem dwudniowej konferencji „Kazachstańskie Forum Biznesowe” .

26.10.2011 – W mieście Zhanaozen około 17.30 czasu lokalnego dokonano napaści z bronią w ręku na strajkującego zwolnionego pracownika naftowego, Yestaya Karashaeva.

26.10.2011 – Almatyński Sąd Miejski odrzucił apelację „Stan Production” i TOO „Namystan” w związku z wnioskiem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o zawieszenie działalności spółek. Podobnie jak sędziowie pierwszej instancji, w żaden sposób nie wyjaśnili oni ani nie umotywowali tej decyzji.

26.10.2011 – Działacze obywatelscy Kazachstanu wystąpili z oświadczeniem „O przestępczych i bezkarnych prowokacjach w regionie Mangistau i nieodpowiedzialności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych” w związku z atakami na działacza strajkowego Estaya Karashaeva i ekipy zdjęciowej portalu internetowego „Stan-TV”. Pod oświadczeniem podpisali się: Ayzhangul Amirova, Bolat Atabaev, Igor Vinyavskiy, Vladimir Kozlov, Igor Kolov, Zhanbolat Mamai, Serik Sapargali i inni. 

Listopad

02.11.2011 – W Zhanaozenie został zatrzymany mężczyzna podejrzany o zabójstwo 28-letniego wiertacza spółki „MunayFieldService” Zhaksylyka Turbaeva – podano w oświadczeniu Wydziału Spraw Wewnętrznych Obwodu Mangistauskiego. Również, zgodnie z informacją, zatrzymano osobę podejrzaną o zabójstwo córki działacza związkowego robotników spółki „OzenMunayGaz” Kudaybergena Karabalaeva.

15.11.2011 – Wiceminister Pracy i Ochrony Socjalnej przeprowadził spotkanie w sprawie zatrudnienia zwolnionych pracowników naftowych. Spotkanie odbyło się w akimacie miasta Zhanaozen. Birzhan Nurymbetov przyjął do wiadomości słowa przedstawicieli strajkujących, którzy poinformowali, że kwestia ostatecznego zwolnienia wielu z nich nie została całkowicie rozstrzygnięta, ponieważ w każdej sprawie toczy się oddzielne postępowanie sądowe, i zaproponował przedstawicielom strajkujących opcję powrotu wszystkich zwolnionych na poprzednie stanowiska pracy, ale pod warunkiem zgody na otrzymywanie dotychczasowej kwoty wynagrodzenia i bez naliczania mnożników zarobków .

21.11.2011 – Uczestnicy zgromadzenia społeczności Kazachstanu wystąpili z żądaniem powołania wielostronnej komisji pojednawczej z udziałem przedstawicieli rządu, władzy wykonawczej, społeczeństwa obywatelskiego i samych uczestników konfliktu pracowniczego: pracodawców i strajkujących pracowników naftowych.

22.11.2011 – Przedstawiciele strajkujących i zwolnionych pracowników naftowych regionu Mangistau wystąpili z otwartym apelem do kolektywów pracowniczych dużych przedsiębiorstw przemysłowych, pracowników organów siłowych i organów ścigania, społeczności, dziennikarzy i mediów RK o powołanie niezależnych związków zawodowych w swoich przedsiębiorstwach. W treści apelu zacytowane były przepisy prawa Kazachstanu, gwarantujące ochronę praw obywateli .

23.11.2011 – Zhanna Baytelova (uczestniczka akcji poparcia dla strajkujących pracowników naftowych i ich skazanej działaczki Natalii Sokolovej) złożyła pozew do Zhetysuskiego Sądu Rejonowego miasta Almaty o uznanie działań urzędników za bezprawne i o zasądzenie na jej rzecz odszkodowania za poniesione szkody moralne. 

23.11.2011 – 25.11.2011 – Akimat Zhanaozenu ogłosił początek narad z udziałem strajkujących robotników filii produkcyjnej „OzenMunayGaz” i spółki akcyjnej „Karazhanbasmunay”. W ich wyniku nie zostały podjęte żadne decyzje ani przez władze, ani przez pracodawców .

Grudzień

01.12.2011 – Nieznani sprawcy zdemolowali dom działacza strajkujących pracowników naftowych Murata Kosbatyrova.

16.12.2011 – Miały miejsce starcia policji ze strajkującymi pracownikami naftowymi. Według oficjalnych danych, podczas wydarzeń zostały spalone budynki akimatu miejskiego, hotelu, biura spółki „Ozenmunaygaz”. Podano również informację o śmierci 10 osób. W toku dalszego dochodzenia podano, że zginęło 14 osób, a 99 zostało rannych.

W trakcie wydarzeń odcięto łączność telefoniczną z miastem, co utrudniło uzyskiwanie obiektywnych informacji . Na opublikowanym w internecie filmie przedstawione są działania specjalnych jednostek militarnych Kazachstanu. 

16.12.2011 – W biurze Partii Ludowej „Alga!” w mieście Almaty odbyła się konferencja prasowa w związku z wydarzeniami w Zhanaozenie

16.12.2011 – Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu wszczęła sprawę karną przeciwko „przestępczym działaniom grupy osób”.  W oficjalnym oświadczeniu resortu jest mowa o tym, że w trakcie starć w Zhanaozenie zostało poszkodowanych dwóch policjantów .

16.12.2011 – Komitet ONZ ds. praw człowieka wyraził zaniepokojenie w związku ze śmiercią 10 osób w zamieszkach w Zhanaozenie.

17.12.2011 – Działania policji zostały negatywnie ocenione przez organizacje międzynarodowe. Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Human Rights Watch wezwała organy ścigania Kazachstanu do przestrzegania praw człowieka podczas przywracania porządku w Zhanaozenie, w regionie Mangistau .  Przewodniczący OBWE, minister spraw zagranicznych Litwy Audronius Ažubalis wyraził zaniepokojenie w związku z zastosowaniem przemocy w Zhanaozenie i wezwał do pokoju . Wysoki Przedstawiciel UE ds. polityki zagranicznej Catherine Ashton wyraziła zaniepokojenie wydarzeniami . 47 deputowanych Parlamentu Europejskiego skierowało pismo z żądaniem przeprowadzenia śledztwa w sprawie wydarzeń. .

17.12.2011 – Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev podpisał rozporządzenie  o wprowadzeniu stanu wyjątkowego w mieście Zhanaozen Obwodu Mangistauskiego na zachodzie kraju. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa w Astanie oświadczył on, że policjanci, przywracając porządek w Zhanaozenie, działali zgodnie z prawem oraz w granicach swoich kompetencji. 

17.12.2011 – Niepokoje w mieście Zhanaozen (Obwód Mangistauski) rozprzestrzeniły się na stację Shetpe w Regionie Mangistau tego samego obwodu. Mieszkańcy wioski zablokowali ruch pociągów relacji Mangyszłak-Aktobe, żądając zaprzestania używania broni przeciwko strajkującym w Zhanaozenie. W meldunku Prokuratury Generalnej finał wydarzeń został opisany następująco: „Według wstępnych danych, do rejonowego szpitala w Mangistau przyjęto 12 osób poszkodowanych z ranami postrzałowymi, z których jedna osoba zmarła” .

17.12.2011 – W Almaty na Placu Republiki zebrali się politycy, działacze społeczni i aktywiści obywatelscy, aby wyrazić protest przeciwko działaniom władz w Zhanaozenie. Zebrani złożyli kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości oraz pod Pomnikiem Ofiar Wydarzeń Grudniowych 1986 roku. 5 osób zostało zatrzymanych, po złożeniu pisemnych wyjaśnień zostali oni zwolnieni.

18.12.2011 – Prokuratura Generalna Kazachstanu opublikowała listę osób zabitych w mieście Zhanaozen. Lista zabitych w Zhanaozenie zawiera na razie nazwiska 11 osób, a tożsamość trzech jest nadal ustalana. Według oficjalnych informacji, zostało również rannych 75 osób cywilnych i sześciu funkcjonariuszy policji. 

18.12.2011 – Na placu centralnym Yntymak miasta Aktau, centrum Obwodu Mangistauskiego, odbył się miting solidarności ze strajkującymi Zhanaozenu.

19.12.2011 – We wszystkich szkołach miasta Zhanaozen rozpoczęły się wcześniejsze ferie zimowe.

19.12.2011 – Departament Stanu USA wyraził zaniepokojenie w związku z minionymi zamieszkami w Zhanaozenie. W oświadczeniu przedstawiciel Departamentu Stanu Victoria Nuland wzywa władze kraju do „szybkiego i pełnego przywrócenia łączności” ».

19.12.2011 – Minister Spraw Wewnętrznych Kalmukhanbet Kasimov powiedział, że pociągnięto do  odpowiedzialności 19 zatrzymanych w Zhanaozenie osób, którzy „podróżowali samochodami, grozili ludziom, którzy powinni byli wyjść do pracy, agitowali do niepojawiania się w pracy i do organizowania mitingów” .

19.12.2011 – W Aktau około dwóch tysięcy osób zebrało się na znak protestu przeciwko działaniom władz w Zhanaozenie

20.12.2011 – Sekretarz Generalny Norweskiego Komitetu Helsińskiego Björn Engesland zażądał przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie wydarzeń w Obwodzie Mangistauskim. .

20.12.2011 – Prokuratura Generalna Kazachstanu opublikowała oficjalną listę 14 osób zabitych w Zhanaozenie.   

21.12.2011 – Komendant miasta Zhanaozen Amanzhol Kabylov poinformował, że według najnowszych oficjalnych danych zginęło 14 osób, a 99 zostało rannych w wyniku zamieszek.   

22.12.2011 – Nursultan Nazarbayev w trakcie spotkania z działaczami miasta Aktau poinformował, że Prezes Zarządu Funduszu Państwowego „Samruk-Kazyna” Timur Kulibaev został odwołany ze stanowiska, Prezesem Zarządu krajowej spółki  naftowo-gazowej „KazMunayGaz” został Lyazzat Kiinov, a funkcję Prezesa spółki akcyjnej „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz” objął Alik Aidarbaev. 

22.12.2011 – Miały miejsce zmiany na stanowiskach kierowniczych władz Obwodu Mangistauskiego. Zgodnie z rozporządzeniem prezydenta Kazachstanu, nowym akimem obwodu został Baurzhan Mukhamedzhanov. Zastąpił on na tym stanowisku Krymbeka Kusherbaeva.

22.12.2011 – Prokuratura Generalna dopisała do listy zabitych jeszcze jedną osobę: Bazarbaya Zhanabaevicha Kenzhebaeva, rok urodzenia 1961.

22.12.2011 – Międzynarodowa organizacja obrony praw człowieka Human Rights Watch wezwała władze Kazachstanu do niezwłocznego przeprowadzenia obiektywnego śledztwa w sprawie doniesień o stosowaniu tortur i złym traktowaniu osób zatrzymanych w trakcie zamieszek w Zhanaozenie.

22.12.2011 – W Uralsku około 30 osób zebrało się dziś na centralnym placu w celu upamiętnienia ofiar zamieszek w Zhanaozenie.

22.12.2011 – Dziennikarz Vadim Boreiko został zwolniony ze stanowiska zastępcy redaktora naczelnego gazety „Moskovskiy Komsomolec w Kazakhstanie”. W dniu 20.12.2011 r. portal „Respublika” opublikował jego artykuł „Świadectwo niedojrzałości”, poświęcony wydarzeniom z dnia 16 grudnia w Zhanaozenie.

23.12.2011 – Około 500 pracowników naftowych zebrało się pod budynkiem spółki „Karazhanbasmunay” (miasto Aktau) i zbierało podpisy przeciwko zatrudnieniu w innych regionach kraju.

23.12.2011 – Na placu Yntymak w Aktau zebrało się kilka osób, które wyrażają solidarność ze zwolnionymi strajkującymi robotnikami naftowymi Zhanaozena i ich rodzinami. Akcje trwają od 18 grudnia.

23.12.2011 – Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbayev polecił komisji rządowej pod przewodnictwem pierwszego wicepremiera Umirzaka Shukeyeva w ciągu dwóch tygodni ustalić wszystkie przyczyny niezadowolenia pracowników firmy „Ozenmunaygaz” oraz mieszkańców Zhanaozenu.

23.12.2012 – Przewodniczący kolegium odwoławczego Sądu Obwodowego Obwodu Mangistauskiego Nurserik Sharipov poinformował, że w zeszły piątek w Zhanaozenie w stosunku od 16 osób zostały wydane nakazy aresztowania za udział w masowych zamieszkach.

24.12.2012 – Departament Spraw Wewnętrznych miasta Zhanaozen podał do wiadomości publicznej listę 16-stu osób poszukiwanych (osoby te należały do grupy strajkujących robotników naftowych), rzekomo ukrywających się przed policją. Osoby podane na liście same zgłosiły się do DSW w dniu 25.12.2011 r. w celu złożenia wyjaśnień.

24.12.2012. – W mieście Zhanaozen aresztowano 16 osób. Przeciwko zatrzymanym wszczęto  sprawy karne z artykułu 241, paragraf 2 Kodeksu Karnego Kazachstanu („udział w masowych zamieszkach”). Czyn z tego artykułu  podlega karze pozbawienia wolności na okres od trzech do ośmiu lat .

25.12.2011 – Oficjalna liczba ofiar śmiertelnych w czasie zamieszek w Zhanaozenie zwiększyła się o  jeszcze jedną osobę. W centralnym szpitalu miasta Zhanaozen, w dniu 25 grudnia o godz. 7:00 rano zmarł Orazbai Mambetnazarov, urodzony w 1967 roku. Obecnie na oficjalnej liście figuruje 16 nazwisk osób zabitych w czasie zamieszek w Zhanaozenie.

1.         Kubaydullaev Baibek, urodzony w 1989 roku
2.         Ayazov Shadiyar Eldzhanovich, urodzony w 1978 roku
3.         Ongarov Serik Alpysbaevich, urodzony w 1959 roku
4.         Yusupov Radik Rasulovich, urodzony w 1987 roku,
5.         Turganbaev Amanbek Torekhanovich, urodzony w 1984 roku,
6.         Kusherov Dzhanabergen Dzhaymukhanovich, urodzony w 1979 roku,
7.         Duysekenov Atabergen Khasanovich, urodzony w 1987 roku
8.         Abdikarimova Zhanar, urodzona w 1974 roku,
9.         Kusherov Rakhat, urodzony w 1995 roku
10.       Munalbaev Nurlan Duysenbaevich, urodzony w 1982 roku
11.       Kulkairov Atabay Burebaevich,  urodzony w 1967 roku,
12.       Shupashev Zharas Kaldybekovich, urodzony w 1973 roku,
13.       Dusenbaev Bekeszhan, urodzony w 1953 roku
14.       Toksanbetov Tulegen Dikhanbaevich, urodzony w 1968 roku,
15.       Kenzhebaev Bazarbai Zhanabaevich, urodzony w 1961 roku
16.       Mambetnazarov Orazbai, urodzony w 1967 roku.

26.12.2011 – Korespondentkę portalu internetowego „Stan-TV” Zhuldyz Toleuovą wezwano do Prokuratury Obwodowej Obwodu Mangistauskiego, skąd skierowano ją do Prokuratury miasta Zhanaozen. Jak poinformowała dziennikarka, przyczyną jej wezwania do prokuratury było nagranie wideo z dnia 16 grudnia w Zhanaozenie, na którym rzekomo rozpoznano ją.

26.12.2011 – Koalicja „Khalyk Maidany” wydała oświadczenie, w którym wezwała kandydatów do maslikhatów oraz partie polityczne do zrezygnowania z uczestnictwa w wyborach.

27.12.2011 – Niezależni blogerzy Andrey Tsukanov z Karagandy, Dina Baydildaeva z Shykmentu  i Dmitriy Shyolokov z Uralska, którzy przybyli do Obwodu Mangistauskiego, oświadczyli, że nie pozwolono im wjechać do Zhanaozenu

27.12.2011 – Wysłano pismo do szefów krajów UE, USA oraz do organizacji międzynarodowych z żądaniem zwołania zebrania Rady Bezpieczeństwa ONZ i omówienia na nim sytuacji w Zhanaozenie, oraz do zamrożenia wszystkich kont bankowych i aktywów Nazarbayeva i jego krewnych. Pod pismem podpisało się 54 obywateli Kazachstanu, m.in. Vladimir Kozlov, Zhanbolat Mamay, Mukhtar Ablyazov .

28.12.2011 – Aresztowano Rusłana Simbinova, szefa filii Partii Ludowej „Alga!” w Astanie.

28.12.2011 – Utworzono fundusz pomocy humanitarnej dla pracowników naftowych i osób poszkodowanych w wyniku zamieszek w Zhanaozenie i Shetpe. Fundusz został założony z inicjatywy grupy, której członkiem jest m.in. Zhanbolat Mamay.

29.12.2011 – Biuro prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kazachstanu poinformowało, że w wyniku przeprowadzonego śledztwa ustalono 40 aktywnych uczestników i organizatorów masowych zamieszek w Zhanaozenie. W oświadczeniu jest również mowa o tym, że w Zhanaozenie aresztowano 18 osób, a w Shetpe – 10 osób .

29.12.2011 – Minister ds. ropy i gazu Sauat Mynbaev poinformował, że Kazachstan nie osiągnął zaplanowanych rocznych wielkości wydobycia ropy z powodu strajków w przedsiębiorstwach wydobywczych Obwodu Mangistauskiego. „W porównaniu z rokiem 2010 wielkość wydobycia wzrosła o jeden procent. Nie osiągnęliśmy zakładanych wielkości wydobycia ropy, szereg przedsiębiorstw obniżyło wielkości wydobycia. Głównie chodzi o Zhanaozen, tam w zasadzie zanotowano spadek wydobycia o 15 procent” – oświadczył Sauat Mynbaev .

Styczeń

02.01.2012 – Ponad 30 osób zostało zatrzymanych w Zhanaozenie w weekend za naruszenie godziny policyjnej.

03.01.2012 – Zatrzymano działaczkę związku zawodowego Rozę Tuletaevą, mieszkankę Zhanaozenu. Przedstawiono jej zarzut z artykułu „organizacja masowych zamieszek”. Za czyn z tego artykułu grozi kara pozbawienia wolności na okres do 4 do 10 lat. 

06.01.2012 – Podczas wysiadania z samolotu w mieście Aktau została zatrzymana aktywistka koalicji „Khalyk Maidany” – „Front Ludowy Kazachstanu” Ayzhangul Amirova. W ostatnim czasie zajmowała się ona rozpowszechnianiem informacji na temat wydarzeń związanych ze strajkami w Zhanaozenie. Funkcjonariusze Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego przeprowadzili przeszukania w jej mieszkaniu i w mieszkaniu jej brata, zajęto komputery, drukarki, dokumenty. Sąd przedłużył areszt aktywistki o 2 miesiące. Postawiono jej zarzut z artykułu 164.3 „wzniecanie nienawiści społecznej, skutkujące poważnymi następstwami”, grozi jej kara do 10 lat więzienia.

06.01.2012 – Rada Centralna Stowarzyszenia „Khalyk Maidany” opublikowała petycję „Wolność dla Aizhangul Amirovej!”.

06.01.2012 – Przeprowadzono przeszukanie w biurze zhanaozeńskiej filii partii OSDP.

06.01.2012 – Ramazan Esergepov, redaktor naczelny gazety „Alma-Ata Info”, został zwolniony z kolonii karnej. Po wyjściu na wolność złożył on kwiaty ku czci osób zabitych w Zhanaozenie

9.01.2012 – Ramzan Esergepov przyjął propozycję objęcia stanowiska szefa Fundacji „Dziennikarze w potrzebie”. Przypomnijmy, że 8 sierpnia 2009 r. sąd miasta Taraz skazał Ramazana Esergepova na karę trzech lat pozbawienia wolności w kolonii karnej o rygorze ogólnym, a także pozbawił go prawa do prowadzenia działalności wydawniczej i dziennikarskiej na okres dwóch lat. Powodem aresztowania i przeprowadzenia dochodzenia był artykuł w gazecie “Alma-Ata Info” z dnia 21 listopada 2008 r.: „Kto rządzi naszym krajem: prezydent czy KBN?”, w którym zostało opublikowane pismo służbowe naczelnika wydziału KBN Obwodu Zhambulskiego Kazachstanu.

09.01.2012 – Rada Centralna Stowarzyszenia „Khalyk Maidany” opublikowała oświadczenie „O kryzysie politycznym, nieodpowiedzialnej władzy i przedterminowych wyborach parlamentarnych”, w którym zawarto opinię tego ugrupowania politycznego, potępiającą  niekonstytucyjną decyzję o odwołaniu wyborów w mieście Zhanaozen w związku ze stanem wyjątkowym, który został wprowadzony na terenie miasta . 

10.01.2012 – Prezydent Nursultan Nazarbayev zawetował decyzję Sądu Konstytucyjnego dotyczącą   odwołania wyborów w mieście Zhanaozen w związku z wprowadzonym tam wcześniej stanem wyjątkowym. W ten sposób, w dniu 15.01.2012 roku wybory do Mażylisu w Zhanaozenie zostały przeprowadzone.

10.01.2012 – Przeprowadzono przeszukania w mieszkaniu Nuriash Abdreimovej, przedstawicielki Partii Komunistycznej Kazachstanu w Obwodzie Mangistauskim oraz w mieszkaniu aresztowanej w Zhanaozenie aktywistki Rozy Tuletaevej.

11.01.2012 – W Zhanaozenie zatrzymano ekipę zdjęciową portalu internetowego „Stan”: operatora Pavla Engelgarta i niezależnego dziennikarza Kanata Bukenova.

13.01.2011 – Opublikowano list otwarty Mukhtara Ablyazova do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i eurodeputowanych, w którym wzywa on do zamrożenia osobistych kont bankowych i majątku osób winnych strzelaninie w Zhanaozen i do zakazania im wjazdu na teren Unii Europejskiej .

15.01.2012 – Dzień wyborów deputowanych do Mażylisu (izba niższa) Parlamentu Kazachstanu.

15.01.2012 – Przewodniczący brytyjsko-kazachstańskiej ogólnopartyjnej grupy parlamentarnej Lord John Waverely, przebywający w Zhanaozenie, poinformował o niskiej frekwencji wyborczej w wyborach parlamentarnych w pierwszej połowie dnia. .

15.01.2012 – Do punktów wyborczych w Zhanaozenie przyszło 32 303 mieszkańców, podczas gdy miasto liczy 50 768 osób uprawnionych do głosowania. W ten sposób frekwencja wyniosła 63%. Według informacji podanych na opozycyjnej stronie internetowej Guljan.org, wysoka frekwencja wyborcza może być związana z tym, że prawo do głosowania mieli również pracownicy wojsk wewnętrznych, którzy przybyli do miasta po 16-tym grudnia 2011 r. .

15.01.2012 – W Zhanaozenie zatrzymano deputowanego maslichatu miejskiego (lokalny organ przedstawicielski w Republice Kazachstanu) miasta Kokshetau Martaa Zhanuzakova, który przebywał w mieście jako dziennikarz gazety „Alga!” oraz Dmitriya Shelokova, obserwatora z ramienia Fundacji Społecznej „Kuretamyr”.

16.01.2012 – Dyrektor generalny spółki „Razvedka Dobycha „KazMunayGaz” Alik Aidarbaev  poinformował podczas briefingu w Aktau, że w Obwodzie Mangistauskim zostanie przyjętych do pracy ponad  1,7 tys. zwolnionych robotników spółek naftowych. Zostaną utworzone dwie firmy — transportowa i wiertnicza. Pierwsza to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Zarządzanie technologią transportu i obsługa odwiertów” (w mieście Aktau), a druga – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością „Zarządzanie pracami wiertniczymi i obsługa odwiertów” (w Zhanaozenie). Poinformował on także o możliwości przekwalifikowania robotników, ale nie podał konkretnych terminów przeprowadzenia procesu przekwalifikowania. 

17.01.2012 – Centralna Komisja Wyborcza Kazachstanu ogłosiła ostateczne wyniki wyborów deputowanych do izby niższej parlamentu, wybieranych z list partyjnych: zdecydowane zwycięstwo odniosła Partia Ludowo-Demokratyczna „Nur Otan”, zdobywając 80,99% głosów wyborców. Do Parlamentu weszły także Demokratyczna Partia Kazachstanu „Ak Zhol” i Komunistyczna Ludowa Partia Kazachstanu, które zdobyły odpowiednio 7,47 i 7,19 % głosów.

17.01.2012 – W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się konferencja „Zhanaozen: od sporu pracowniczego do tragedii. Co stanie się po wyborach parlamentarnych?”, w której wziął udział lider partii „Alga!” Vladimir Kozlov, bloger Muratbek Tungishbaev i prezes Fundacji „Aktywność Obywatelska” Muratbek Ketebaev.

20.01.2012 – Przedstawiciel strajkujących pracowników naftowych spółki akcyjnej „Karazhanbasmunay”, adwokat Aleksandr Pyastolov został wezwany do złożenia zeznań w charakterze świadka. .

23.01.2012 – Zostały przeprowadzone przeszukania w biurach gazety „Vzglyad” i partii „Alga!”,  rozpowszechniających informacje na temat wydarzeń w Zhanaozenie. Został zatrzymany Igor Vinyavskiy, Vladimir Kozlov i Serik Sapargali. Przeszukano również mieszkania zastępcy Vladimira Kozlova – Mikhaila Sizova, kierownika ochrony biura partii „Alga!” Askara Tokmurzina i księgowej Gulzhan Lepesovej.

23.01.2012 – We wsi Korday Regionu Kordayskiego Obwodu Zhambylskiego został zatrzymany obrońca praw człowieka Vadim Kumarshin. Komitet Bezpieczeństwa Narodowego przyznał, że przeprowadzono przeszukania w mieszkaniach niektórych działaczy opozycyjnych w ramach postępowania karnego, wszczętego przeciwko aktywistce strajkujących pracowników naftowych Zhanaozenu Aizhangul Amirovej. O przeszukaniach tych informowały wcześniej media opozycyjne.

25.01.2012 – Szereg policjantów w mieście Zhanaozen grozi odejściem z pracy, jeżeli trzej ich współpracownicy zostaną skazani za nadużycie władzy. Policjanci twierdzą, że w dniu 16 grudnia 2011 roku użyli broni palnej zgodnie z prawem.

25.01.2012 – Prokuratura Generalna Republiki Kazachstanu wydała oświadczenie w związku z wydarzeniami w Zhanaozenie w dniu 16 grudnia 2011 r. Poinformowano, że „do chwili obecnej  udało się ustalić sześciu organizatorów masowych zamieszek. Są to: Saktaganov, Dzharylgasinov, Irmukhanov, Dosmagambetov, Utkilov i Tuletaeva, którym przedstawiono zarzuty z artykułu 241 paragraf 1 Kodeksu Karnego, wszyscy oni zostali aresztowani”. Za użycie broni stanowiące nadużycie władzy, które skutkowało śmiercią ludzi, wszczęto postępowanie karne przeciwko: Bekzhanovi Bagdabaevowi, naczelnikowi wydziału ds. walki z ekstremizmem DSW Obwodu Mangistauskiego;  Yerlanovi Bakytkaliuly, pierwszemu zastępcy naczelnika wydziału spraw wewnętrznych miasta Zhanaozen; Rinatowi Zholdybaevowi, pracownikowi operacyjnemu DSW Obwodu Mangistauskiego.

25.01.2012 – Na Placu Republiki w Almaty odbyła się akcja ku pamięci osób zabitych w trakcie wydarzeń w Zhanaozenie w grudniu 2011 r.

25.01.2012 – Norweski Komitet Helsiński potępił aresztowania działaczy opozycyjnych, które nastąpiły niedługo po wyjeździe międzynarodowych obserwatorów .

26.01.2012 – W Almalińskim Sądzie miasta Almaty na posiedzeniu zamkniętym została wydana decyzja odnośnie zastosowania środka prewencyjnego w stosunku do Igora Vinyavskiego, Vladimira Kozlova i Serika Sapargali, zatrzymanych w poniedziałek 23.01.2012 r. przez funkcjonariuszy Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu po przeprowadzeniu przeszukań w biurach redakcji i partii, a także w ich mieszkaniach. W almatyńskim areszcie śledczym KBN odbyło się posiedzenie sądu w trybie zamkniętym, w wyniku którego przedłużono areszt do 2 miesięcy. Wszyscy oni są podejrzani o zorganizowanie masowych zamieszek w Zhanaozenie. Sprawy Kozlova i Sapargali zostały wszczęte pod zarzutem „podżegania do nienawiści społecznej, skutkującej poważnymi konsekwencjami”. W przypadku Igora Vinyavskiego zastosowano artykuł „wezwania do obalenia porządku konstytucyjnego”, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 7-miu.

28.01.2012 – W Atyrau dziesiątki działaczy obywatelskich przeprowadzili akcję protestacyjną. Liderzy organizacji społecznych „Zaman”, „Arlan” i niektórzy mieszkańcy miasta żądali przeprowadzenia obiektywnego dochodzenia w sprawie śmierci ludzi w trakcie zamieszek w Obwodzie Mangistauskim.

28.01.2012 – Przywódcy i działacze Ogólnonarodowej Socjaldemokratycznej Partii (OSDP) zorganizowali miting w Almaty. Miting zakończył się aresztowaniami. Przywódcy i działacze partii OSDP: Bolat Abilov, Zharmakhan Tuyakbai, Amirzhan Kosanov i Amirbek Togusov zostali uznani za winnych przeprowadzenia nielegalnego wiecu. Międzyrejonowy Specjalistyczny Sąd Administracyjny miasta Almaty wydał decyzję o aresztowaniu Amirzhana Kosanova i Amirbeka Togusova na 15 dni, a Bolata Abilova na 18 dni, z czego trzy dni z łącznego okresu kary – za obrazę sądu. Współprzewodniczący partii OSDP Zharmakhan Tuyakbai otrzymał karę pieniężną w wysokości 20 MWO („miesięczny wskaźnik obliczeniowy”, kwota grzywny wynosi około trzydzieści tysięcy tenge) .

30.01.2011 – Na konferencji prasowej w Almaty poinformowano o utworzeniu Komitetu Ochrony Społecznej (KOS). Podczas spotkania został odczytany tekst o gotowości wpłacenia kaucji za lidera „Algi” Vladimira Kozlova.

W skład komitetu weszli: prezes Fundacji Społecznej „Amansaulyk” Bakhyt Tumenova, były lider Komunistycznej Partii Kazachstanu Serikbolsyn Abdildin, szef Fundacji Społecznej „Dziennikarze w potrzebie” Razman Esergepov, prezes Fundacji Społecznej „Fundacja Rozwoju Parlamentaryzmu” Zauresh Battalova. Wraz z nimi wystąpiła żona aresztowanego przywódcy niezarejestrowanej partii „Alga” Vladimira Kozlova – Alia Turusbekova. Na konferencji prasowej ogłoszono, że swój udział w KOS potwierdzili: Gaziz Aldamzharov, Bulat Abilov, Amirzhan Kosanov, Rozłana Taukina, Vyacheslav Abramov, Sergey Utkin, Roza Akylbekova, Tatyana Chernobil, Aina Shormanbaeva, Utegen Ikhsanov, Irina Savostina, Kairat Imanaliev, Galym Ageleuov, Pavel Lobachev, Marianna Gurina, Maks Bokaev, Kirill Osin, Bayan Egizbaeva, Maira Abenova, Sergey Gulyaev, Diana Medvednikova, Bagilya Kuatova i inni .

Pobierz PDF