Gorące tematy:

Fundacja Otwarty Dialog “Aresztowania i zatrzymania legalnych liderów związków zawodowych i aktywistów społeczeństwa obywatelskiego”

Aresztowania i zatrzymania legalnych liderów związków zawodowych i aktywistów społeczeństwa obywatelskiego

 

Sprawa Akzhanata Aminova

Nota biograficzna: Akzhanat Mendibaevich Aminov, ur.10 września 1957 r., wykształcenie wyższe, kierownik zaopatrzenia socjalno-administracyjnego Zarządu Obsługi Odwiertów (UOS-5) filii produkcyjnej „OzenMunayGaz”.

Dnia 17.08.2011 Аktywista strajku pracowników spółki naftowej „OzenMunayGaz”, Akzhanat Aminov został skazany na jeden rok pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania decyzji na okres dwóch lat z artykułu 334, ustęp 2 oraz artykułu 63, ustęp 5, punkt 1 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu. Akzhanat Aminov już znajduje się na wolności. Spędził dotychczas w areszcie śledczym prawie dwa miesiące.

Akzhanat Aminov został skazany 30 czerwca 2011 r. na dwa miesiące aresztu z artykułu 164 KK RK – „wzniecanie sporów społecznych”. Aminov jest chory na cukrzycę i musi pozostawać pod stałą obserwacją lekarzy. Przez 4 dni od momentu aresztowania był on całkowicie odizolowany w areszcie śledczym, odmówiono mu pomocy medycznej, kontaktu z krewnymi i adwokatem, co stanowi formę okrutnego traktowania w celu wywarcia presji na strajkujących.

Jak oświadczyła przedstawiciel centralnej rady organizacji opozycyjnej „Front narodowy”, Aizhangul Amirova, Akzhanat Aminov został w rzeczywistości skazany nie z artykułu o wzniecaniu sporów społecznych, lecz za organizowanie nielegalnych zebrań i demonstracji.

Artykuł 63, ustęp 5, punkt 1 Kodeksu Karnego Republiki Kazachstanu reguluje surowe ograniczenia wolności:  po godz. 22-giej do godz. 6 –tej rano nie może opuszczać domu ani miejsca pracy, bez zezwolenia nie wolno mu wyjeżdżać z miasta, brać udziału ani znajdować się w miejscach masowych zgromadzeń. 

 

Sprawa Kuanysha Sisenbaeva

Od dnia 1.07.2011 r. KuanyshSisenbaev, lider związku zawodowego pracowników „ Karazhanbasmunay” w mieście Aktau znajduje się pod presją władz. Jest oskarżany o organizację marszu protestacyjnego pracowników spółek naftowych, który odbył się w Aktau 5 czerwca 2011 roku. W trakcie tłumienia protestu kilku demonstrantów zostało zatrzymanych przez policję. Kuanysh Sisenbaev i dwoje jego kolegów zostali doprowadzeni do próby samobójczej, wskutek czego odwieziono ich do szpitala. Sisenbajewowi postawiono zarzuty z artykułu 373 Kodeksu Administracyjnego Republiki Kazachstanu – „naruszenie ustawy o trybie organizowania i przeprowadzania zebrań pokojowych, zgromadzeń, marszów, pikiet i demonstracji”;

 

Sprawa Natalii Azhigalievej

Dnia 8.07.2011 r. NataliaAzhigalieva, aktywistka strajkujących pracowników „OzenMunayGaz”, operator 5 kategorii zarządu ds. wydobycia gazu (NGDU) „OzenMunayGaz” została zwolniona z pracy. Znalazła się ona również w grupie 30 zatrzymanych głodujących pracowników spółek naftowych, którzy siłą zostali odwiezieni do szpitala dnia 8 lipca w mieście Zhanaozen. W godzinach porannych 11 lipca udało jej się uciec ze szpitala strzeżonego przez jednostkę specjalną. Przeciwko niej przygotowywana jest sprawa karna z artykułu 164 Kodeksu Karnego Kazachstanu – „wzniecanie nienawiści społecznej”.

 

Sprawa Nuryash Abdreymovej

Nota biograficzna: Nuryash Abdreymova, ur. w 1955r., pierwszy sekretarz Mangistauskiego komitetu obwodowego opozycyjnej partii komunistycznej Kazachstanu.

Dnia 10.08.2011 r. decyzją sadu miasta Aktau Nuryash Abdreymova – opozycyjny polityk Obwodu Mangistauskiego została uznana za winną popełnienia wykroczenia z artykułu 373 ustęp 1 Kodeksu Administracyjnego Republiki Kazachstanu („Naruszenie ustawy o trybie organizowania i przeprowadzania zebrań pokojowych, zgromadzeń, marszów, pikiet i demonstracji”) za uczestnictwo w nieusankcjonowanym przez władze zgromadzeniu. Musi ona zapłacić grzywnę w wysokości 7560 tenge (około 36 euro). Według Abdreymovej, została ona ukarana grzywną za postawę obywatelską poparcia dla strajkujących pracowników spółek naftowych. Dnia 8 sierpnia w Aktau odbyło się spotkanie strajkujących pracowników z przedstawicielami organizacji opozycyjnej „Front Narodowy” z Almaty przed budynkiem spółki „ Каrazhanbasmunay”. 

Jak powiedziała Nuryash Abdreymova, jest ona stale prześladowana: „Pod domem dyżurują policjanci, 12 czerwca pobito mnie przez urzędem spraw wewnętrznych miasta Zhanaozen, 21 lipca benzyną podpalili mi drzwi. Prześladują mnie za to, że popieram strajkujących pracowników spółek naftowych: kiedy trzeba, wzywam telewizję, piszę do gazety, wszędzie się zwracam”.

 

Sprawa Dmitryja Tikhonova i Armana Ozhaubayeva

Nota biograficzna

Dmitry Vladimirovich Tikhonov, data urodzenia: 12.06.87 r. W mieście Taraz (dawny Dzhambul). Wykształcenie wyższe pedagogiczne (nauczyciel języka rosyjskiego i literatury). Jest członkiem następujących organizacji: Socjalistyczny Opór Kazachstanu, Socjalistyczny Ruch Kazachstanu, „Nasze Prawo!”,  „Zhanartu” i kierownik serwisu prasowego organizacji społecznej „Zostawmy ludziom domy”, administrator strony internetowej socialismkz.info.

Arman Ozhaubayev, ur. 21.10.86 r., miasto Almaty, wykształcenie wyższe pedagogiczne (historyk). Jest członkiem organizacji: Socjalistyczny Opór Kazachstanu, Socjalistyczny Ruch Kazachstanu, „Nasze Prawo!”, „ Zhanartu” i serwisu prasowego organizacji społecznej „Zostawmy ludziom domy”.

Dnia 18.08.2011 r. decyzją Międzyrejonowego Specjalistycznego Sądu Administracyjnegomiasta Almaty Dmitry Tikhonov i Arman Ozhaubayev, aktywiści Socjalistycznego Ruchu Kazachstanu zostali skazani na 5 dni aresztu z artykułu 373, ustęp 3 Kodeksu Administracyjnego Republiki Kazachstanu. Wyrok skazujący na karę aresztu za przeprowadzenie akcji poparcia dla prawnika strajkujących pracowników, Natalii Sokolovej został ogłoszony po dwóch minutach za zamkniętymi drzwiami, bez obserwatorów i  prasy, a na świadka ze strony policji i samego dzielnicowego został powołany ten sam dzielnicowy, który zatrzymywał i sporządzał protokół na strajkujących aktywistów. Po odbyciu kary aktywista Dmitry Tikhonov złożył skargę na warunki bytowe w celi i okrutne traktowanie.

 

Sprawa Zhanny Baitelovej

Nota biograficzna: Zhanna Baitelova, ur. 22.02.1986 r., ukończyła fakultet języków obcych, aktywistka ruchu młodzieżowego  „Zhastar 2012”, a także znana dziennikarka gazety „Głos Republiki”. Zhanna jest aktywistką w Socjalistycznym Ruchu Kazachstanu oraz jest członkiem grupy inicjatywnej Nur-Otar.

Dnia 23.08.2011 r. decyzją Międzyrejonowego Specjalistycznego Sądu Administracyjnego miasta Almaty (Kazachstan) Zhanna Baitelova, aktywistka ruchu młodzieżowego „Zhastar 2012”, a także znana dziennikarka gazety „Głos Republiki” została skazana na 14 dni aresztu z artykułu 373, ustęp 3 Kodeksu Administracyjnego Republiki Kazachstanu. Dziennikarkę skazano za przeprowadzenie akcji poparcia dla strajkujących pracowników spółek naftowych Mangistau i prawnika Natalii Sokolovej 17 sierpnia 2011 roku przed biurem filii Partii Narodowo-Demokratycznej „Nur-Otan”.