Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego w 5. rocznicę kanonizacji

 

 

 

Święty Arcybiskup Lwowa.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego w 5. rocznicę kanonizacji.

 

Pod patronatem honorowym Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego obrz. łac.

Mieczysława Mokrzyckiego.

 

Lublin – Lwów 

18-21 listopada 2010 r.

 

Tematy referatów:

 

Dr Wacław W. Szetelnicki (Państwowy Wydział Teologiczny, Wrocław; Państwowa Wyższa Skoła Zawodowa, Legnica), Żywot św. Józefa Bilczewskiego.

Ks. Prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Episkopat galicyjski za czasów abp. Józefa Bilczewskiego.

Prof. Dr Roman Szust (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki),  Św. Józef Bilczewski rektorem Uniwersytetu Lwowskiego.

Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Św. Józefa Bilczewskiego wizja zgody polsko-ukraińskiej w Galicji.

 Ks. dr Mariusz Majewski (Legnica), „Doświadczenie Rzymu” w dziełach abpa Józefa Bilczewskiego.

Dr Olga Osadczy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin), Św. Józefa Bilczewskiego badania nad archeologią chrześcijańską.

Płk Tadeusz Krząstek (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski), Abp Józef Bilczewski wobec tradycji oręża polskiego w czasie walk o niepodległość Polski.

Dr Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Zapomniane stroje biskupów z przełomu XIX i XX wieku.

Ks. Mgr Marian Skowyra (Lwów - Rohatyn), Św. Józef Bilczeski budowniczym kościołów lwowskich.

Dr Ryszard Gajewski (Polski Związek Katolicko-Społeczny, Lublin), Akcja społęczne na terenie archidiecezji lwowskiej za pontyfikatu abp Józefa Bilczewskiego.

Ks. dr Mieczysław Różański (Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa), Wkład abp. Józefa Bilczewskiego w reorganizację administracyjną Kościoła katolickiego w Polsce.

 

 

 

Organizatorzy:

Centrum UCRAINICUM KUL

oraz

Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie.

Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego – Lwów.

Instytut Badań Kościelnych – Łuck.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Lubelski.

Polski Związek Katolicko-Społeczny.

Fundacja Willa Polonia.

Fundacja Otwarty Dialog.

 

Patronat medialny: „Kurier Galicyjski” „Radość Wiary”

 

Program:

18 listopada

- przyjazd uczestników i gości konferencji

- Msza Święta w kościele akademickim pod przewodnictwem JE ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego.

- uroczysta kolacja.

19 listopada

- 11.00 – obrady naukowe.

20 listopada

- wyjazd do Lwowa.

- 16.00 – obrady w auli (Sali lustrzanej) Uniwersytetu Lwowskiego.

21 listopada

-  pielgrzymka miejscami św. Józefa Bilczewskiego (grób św. J. Bilczewskiego na cmentarzu Janowskim, kościół św. Elżbiety, Lwowska Kuria Metropolitalna, Gmach Główny Uniwersytetu Lwowskiego, katedra obrządku łacińskiego.

- 17.00 – koncert muzyki organowej dedykowany św. Józefowi Bolczewskiemu (katedra).

- 17.30 – wykład o św. Józefie Bilczewskim (katedra).

- 18.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego (katedra).