Gorące tematy:

Przewodnictwo Kazachstanu w OBWE w 2010 roku: Marchewka zjedzona, rezultatów nie ma

Przewodnictwo Kazachstanu w OBWE w 2010 roku: Marchewka zjedzona, rezultatów nie ma – Policy Brief Nr 15, Vladimir D. Shkolnikov

Niniejszy brief analizuje przewodnictwo Kazachstanu poprzez pryzmat stosunków UE z krajami Azji Środkowej oraz bada, jakie wnioski na przyszłość może wyciągnąć UE z przewodnictwa Kazachstanu. Przewodnictwo w OBWE oraz zgoda na przeprowadzenie Szczytu OBWE 2010 w Astanie, pomimo braku porządku obrad typowego dla szczytu były ważnymi „marchewkami” danymi Kazachstanowi. Czy te marchewki przyniosły jakieś rezultaty, i czy jest powód, aby oferować Kazachstanowi lub innym krajom Azji Środkowej więcej marchewek?
www.eucentralasia.eu