Gorące tematy:

“Kazakhstan, is it you?” – wystawa w Ogrodzie Saskim w Warszawie

“Kazakhstan, is it you?”  – tak brzmi pytanie, które rozpoczeło w dniu 28 września 2010 roku o godzinie 16.00 w Ogrodzie Saskim w Warszawie wystawę fotografii francuskiego artysty – Youry Bilak’a wraz z zespołem kazachskich dziennikarzy czasopisma Respublika, którzy za cel nadrzędny w swoich pracach stawiają ujęcie dynamiki rozwoju kraju oraz prezentują nieznane dotąd jego oblicza. Artyści podkreślają, że prace, które powstały znacząco od siebie odbiegają.

Zdjęcia, pomimo, że zawierają w sobie spore pokłady tajemniczości, jednak w całościowym ujęciu wystawy, tworzą logiczną całość pozwalającą odbiorcy przeżywać chwile niepokoju jak i radości z oglądanej wystawy. Tym, co łączy wszystkie prace, jest chęć autora i organizatorów wystawy, do poznania Kazachstanu, zarówno od jego dobrej jak i złej strony, szczególnie pod kątem współpracy w kwestiach humanitarnych, w tym poszanowaniu praw człowieka, wspólnej historii, szeroko pojętym bezpieczeństwie, w związku z przewodnictwem Kazachstanu w OBWE czy też zaufaniu oraz wielowymiarowym równouprawnieniu dokonanym po transformacji ustrojowej, który nastąpił po rozpadzie Związku Radzieckiego.

Organizatorem wystawy została Fundacja Otwarty Dialog, pod patronatem dra Janusza Onyszkiewicza oraz czasopisma Nowa Europa Wschodnia czy Kultura Liberalna, Ośrodek KARTA. Pomysł wydarzenia zrodził się poprzez wydanie albumu o państwie byłego bloku radzieckiego.

Jak podkreślają organizatorzy wystawy w Polsce „celem wystawy przybliżenie obywatelom Zjednoczonej Europy rzeczywistości i problemów Kazachstanu, ponieważ droga do sukcesu demokracji młodych państw poradzieckich leży również w głównej mierze po ich stronie”.

Bez wątpienia Kazachstan to państwo, które ma prawo zachwycać. Aby jednak tak się stało musi ono zostać dogłębnie poznane zarówno pod kątem infrastruktury jak i kultury czy historii, tradycji. Otoczony przez kraje takie jak Chiny, Rosja, Kirgistan, Uzbekistan jest mieszanką różnych narodowości oraz zwyczajów, co sprawia, że w skali światowej jest on unikatem.