Gorące tematy:

Dialogi na temat przestrzegania praw człowieka pomiędzy UE a Azją Środkową: „Making a difference?” (Czy jest wpływ na zmianę sytuacji?)

Dialogi na temat przestrzegania praw człowieka pomiędzy UE a Azją Środkową: „Making a difference?” (Czy jest wpływ na zmianę sytuacji?)_ – analiza “Policy Brief” Nr 16, Vera Axyonova 

Z każdą z pięciu republik Azji Środkowej prowadzone są ustrukturyzowane dialogi na temat praw człowieka. Są one stworzone po to, aby omówić tematy wzajemnych interesów oraz wzmocnić współpracę w zakresie przestrzegania praw człowieka, a także aby wyrazić zaniepokojenie Unii Europejskiej w kwestiach przestrzegania praw człowieka w Azji Środkowej. Poprzez seminaria dotyczące zagadnień społeczeństwa obywatelskiego do dialogu włączani są aktywiści praw człowieka, członkowie organizacji pozarządowych, a także przedstawiciele środowisk naukowych zarówno z Europy, jak i z Azji Środkowej. Ale czy to działa? Czy w regionie nastąpiła zauważalna poprawa w kwestii praw człowieka? Niniejsza analiza zawiera przegląd i ocenę wyników dialogu do chwili obecnej, ze szczególnym uwzględnieniem wad istniejących praktyk, a także zalecenia, co można by ulepszyć w zakresie planowania i procedur.
www.eucentralasia.eu