Gorące tematy:

Azja Środkowa – UE: wyniki dialogu ws. praw człowieka

Posiedzenie tematyczne z inicjatywy posła Parlamentu Europejskiego Paula Murphy’ego, Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej i Nordyckiej Zielonej Lewicy:

Azja Środkowa – UE: wyniki dialogu ws. praw człowieka

W ciągu pierwszego półrocza bieżącego roku 2011 na adres Stowarzyszenia «Prawa Człowieka w Azji Środkowej» oraz Fundacji «Otwarty Dialog» nadeszła zaskakująca ilość zgłoszeń o złamaniu praw człowieka z Kazachstanu i Uzbekistanu. W tych pismach opisano przypadki złamania prawa do pracy, wolności słowa, przypadki tortur, rozpraw pozasądowych, wykorzystania dzieci oraz korupcji na wszystkich szczeblach władzy. Otrzymane informacje skierowano do organów wykonawczych Unii Europejskiej.

W centrum uwagi znalazły się sprawy dotyczące instytucjonalnych aspektów polityki współpracy Unii Europejskiej z rządami Kazachstanu i Uzbekistanu w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W związku z tym powstała konieczność omówienia poniższych kwestii:

 O sytuacji niepodległych związków zawodowych w przemyśle naftowym obwodu Mangistauskiego (Zachodni Kazachstan). Raport przedstawili aktywni działacze związków zawodowych Ozenmunaigaz i Ersai Caspian Contractor (członek włoskiej spółki akcyjnej ENI)

Sprawozdawczość i przejrzystość narzędzi finansowych pomocy zewnętrznej na rzecz Uzbekistanu z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. (Umowa o współpracy i partnerstwie oraz rozwoju instytucjonalnym, Generalny System Preferencji);


Przed omówieniem umowy o współpracy rządów Kazachstanu i Uzbekistanu zapraszamy:

Posiedzenie odbędzie się w Parlamencie Europejskim,  
Pokój P1C051
  3 października 2011
od 15:00 do 17:00

 

Konferencja organizowana we współpracy z: