Wystawa fotograficzna w Parlamencie Europejskim: One live between two realities: "Kazakhstan, is it you?"