Gorące tematy:

Konferencja w Parlamencie Europejskim “Kazachstan: wolność mediów i społeczeństwa obywatelskiego”

Konferencja “Kazachstan: wolność mediów i społeczeństwa obywatelskiego”

Organizowanej przez Fundację Otwarty Dialog 

pod patronatem 

Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego (DROI)

 

8 lutego br.

w godzinach 15.00-18.00

sala ASP 3E2

Parlament Europejski, Bruksela

 

W ramach wstępu do dyskusji zaprezentowane zostaną filmy i prezentacje multimedialne poświęcone prawom człowieka, problemowi korupcji i sytuacji socjalnej w dzisiejszym Kazachstanie oraz związanych z tym wyzwań dla społeczności międzynarodowej.

Konferencji towarzyszyć będzie wystawa fotografii oraz poczestunek kazachskiej kuchni.

Tendencja rozwoju wydarzeń w krajach poradzieckich na przykładzie Białorusi, gdzie wybory prezydenckie jednak miały miejsce, aczkolwiek w ich wyniku są stosowane represje względem przedstawicieli ruchu opozycyjnego, ukazuje niebezpieczny precedens w Kazachstanie: 2011 rok przed wyborami zaczął się czystkami pozostałości niezależnych mediów i przedstawicieli opozycji.

Nocą z 13 na 14 stycznia służby mundurowe zarekwirowały nakład głównej gazety opozycyjnej w kraju “Gołos Respubliki”. Nie otrzymał zwolnienia warunkowego przebywający w więzieniu za publikację skandalicznej korespondencji organów ścigania redaktor gazety “Ałmaty info” Ramazan Jesiergiepow. Tydzień wcześniej ze względu na presje ze strony administracji prezydenta odeszła redaktor gazety “Swoboda słowa”. W obliczu zamknięcia znajduje się gazeta “Wzgliad” z powodu powództwa lekarza, które również zostało zainicjowane na zamówienie administracji. Redakcje pięciu niezależnych wydawnictw otrzymały niepomierne kary grzywny, przyznane przez komitet podatkowy i w chwili obecnej mogą zostać zaaresztowane.

W Kazachstanie istnieją poważne problemy z przestrzeganiem praw człowieka i swobód obywateli. W więzieniach odsiadują wyroki dziennikarze i obrońcy praw, nie mogą swobodnie ukazywać się drukiem gazety niezależne.

Omawianie tej tematyki jest szczególne aktualnie po oświadczeniu Unii Europejskiej, że jakakolwiek próba przedłużenia terminu uprawnień Prezydenta do 2020 r. będzie przeczyła przychylności Kazachstanu demokracji i odpowiedzialnemu państwowemu kierowaniu. Po niedawnym przewodnictwie Kazachstanu w OBWE oraz uwzględniając jego pozycję jako członka Trójki, USA i rząd Niemiec również przywoływały Kazachstan kontynuować dążenia do przeprowadzenia regularnych, wolnych i uczciwych wyborów zgodnie ze swoją konstytucją i zobowiązaniami w ramach OBWE.

Przedstawiciele OBWE stwierdzili, że inicjatywa referendum pojawiła się w ciągu kilku tygodni po tym, jak Kazachstan na szczycie OBWE w Astanie potwierdził zobowiązania dotyczące demokratycznych wyborów.

W celu przybliżenia realiów Kazachstanu dla społeczeństwa obywatelskiego Europy, przy wsparciu wiceprzewodniczącego podkomisji parlamentu europejskiego ds praw człowieka Andrzeja Grzyba oraz przewodniczącej podkomisji parlamentu europejskiego ds praw człowieka Hejdi Hautaly.

Zapraszamy do udziału w naszej konferencji, na której zostaną pokazane filmy i prezentacje dotyczące praw człowieka, korupcji w obecnym rządzie Kazachstanu. 

W razie pytań, prosimy się zwracać:

Lyudmyla Kozlovska,

Tel +48 507 739 025

[email protected]