Gorące tematy:

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona 300 konstytucjonalizmu ukraińskiego

PACTA ET CONSTITUTIONES

hetmana Filipa Orlika.

Historia, tradycja i współczesność.

 

Międzynarodowa Konferencja Naukowa

poświęcona 300 konstytucjonalizmu ukraińskiego

5 kwietnia 2010 r. mija 300 rocznica ułożenia pierwszego dokumentu o charakterze praw podstawowych dla narodu kozackiego napisanego przez kontynuatora niepodległościowego programu hetmana Iwana Mazepy – hetmana na uchodźstwie Filipa Orlika, jednej z najbardziej barwnych postaci w historii Ukrainy, mającej jednoznacznie pozytywną konotację w relacjach polsko-ukraińskich. Ród hetmana wywodził się ze szlachty polskiej pochodzenia czeskiego, osiadłej na Litwie. Po klęsce hetmana Mazepy pod Połtawą Filip Orlik został wybrany hetmanem Kozaczyzny, która nie uznała zwierzchności cara rosyjskiego. W swej dyplomacji opierał się na Rzeczypospolitej, Turcji i Francji. Na emigracji napisał wywód praw – uchodzący za pierwszą konstytucję Ukrainy. Zgodnie z dekretem prezydenta Ukrainy – rocznica ta jest obchodzona jako na szczeblu państwowym.

      Okazja jubileuszu może być zachętą do głębszej refleksji naukowej nad prawodawstwem ukraińskim w retrospekcji historycznej i, przede wszystkim, na etapie współczesnym, podkreślając polsko-ukraiński wymiar tego zagadnienia. Jednocześnie jest to powód, by zainicjować forum naukowe o wielkim wydźwięku społecznym i politycznym, będące także prowokacją do dalszej współpracy ze środowiskami akademickimi na Ukrainie w perspektywie wspólnych projektów.

Konferencja została objęta patronatem honorowym Ambasadora Ukrainy w Polsce.

Termin konferencji – 10 grudzień 2010 r.

Organizatorzy i współorganizatorzy Konferencji:

Centrum UCRAINICUM KUL

Wydział Prawa Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

Instytut Polski Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki (Łuck)

Wydział Prawa Narodowego Uniwersytetu Wołyńskiego im. Łesi Ukrainki (Łuck)

Instytut Badań Kościelnych (Łuck)

Społeczne i pozarządowe organizacje Polski i Ukrainy (Fundacja „Wspólne Korzenie”. Fundacja „Otwarty Dialog”, Stowarzyszenie „Civitas Christiana” etc)

Do uczestników konferencji skierowany zostanie specjalny list

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

W ramach Konferencji planowane są bloki zagadnień:

  1. Historia związana z Konstytucją Filipa Orlika
  2. Współczesne prawodawstwo ukraińskie.
  3. Prawo polskie i ukraińskie – aspekt porównawczy.
  4. Sytuacja Kościołów w świetle prawa ukraińskiego.