Gorące tematy:

Obserwacja wyborów samorządowych w Polsce 21 listopada 2010r.

W niedziele 21 listopada 2010 r. odbyła się misja obserwacyjna wyborów samorządowych w Polsce przez obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy, organizowana przez Urząd Miasta Lublin i Fundację Otwarty Dialog. W obserwacji prowadzonej w Lublinie i Warszawie wzięło udział blisko 20 osób.

Głównym celem misji obserwacyjnej było pokazanie na przykładzie polskich wyborów samorządowych, że europejskie wartości – wolność osobista, prawa człowieka, demokracja, samostanowienie – są nie tylko deklaracjami, ale mogą być powszechną rzeczywistością życia każdego obywatela w państwie, i w dużej mierze zależy to od polityki państwa. 

20 listopada o godzinie 11 w sali Samorządu Wydziału Teologii odbyło się szkolenia z ordynacji wyborczej dla obywateli Białorusi, Rosji i Ukrainy, które przeprowadził Dyrektor Departamentu Rozwoju Miasta Lublin Krzysztof Łątka, aby pokazać zasadnicze różnicy w ustawach wyborczych między tymi państwami. 

Inicjatywa przeprowadzenia misji obserwacyjnej powstała tuż po wyborach lokalnych w Ukrainie, gdzie Fundacja wraz z Urzędem Miasta Lublin przeprowadziła monitoring. W podsumowaniu pracy misji obserwacyjnej zostanie napisany raport, który będzie służyć kontynuacją wymiany doświadczeń polsko-wschodnich.