Gorące tematy:

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego w 5. rocznicę kanonizacji

Święty Arcybiskup Lwowa.

Międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona św. Józefowi Bilczewskiemu, arcybiskupowi metropolicie lwowskiemu obrządku łacińskiego w 5. rocznicę kanonizacji.

 Pod patronatem honorowym Arcybiskupa Metropolity Lwowskiego obrz. łac.
Mieczysława Mokrzyckiego.

Lublin – Lwów
18-21 listopada 2010 r.

 

Tematy referatów:

 • Dr Wacław W. Szetelnicki (Państwowy Wydział Teologiczny, Wrocław; Państwowa Wyższa Skoła Zawodowa, Legnica), Żywot św. Józefa Bilczewskiego.
 • Ks. Prof. dr hab. Józef Marecki (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Episkopat galicyjski za czasów abp. Józefa Bilczewskiego.
 • Prof. Dr Roman Szust (Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki),  Św. Józef Bilczewski rektorem Uniwersytetu Lwowskiego.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin), Św. Józefa Bilczewskiego wizja zgody polsko-ukraińskiej w Galicji.
 • Ks. dr Mariusz Majewski (Legnica), „Doświadczenie Rzymu” w dziełach abpa Józefa Bilczewskiego.
 • Dr Olga Osadczy (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Lublin), Św. Józefa Bilczewskiego badania nad archeologią chrześcijańską.
 • Płk Tadeusz Krząstek (Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski), Abp Józef Bilczewski wobec tradycji oręża polskiego w czasie walk o niepodległość Polski.
 • Dr Lucyna Rotter (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków), Zapomniane stroje biskupów z przełomu XIX i XX wieku.
 • Ks. Mgr Marian Skowyra (Lwów – Rohatyn), Św. Józef Bilczeski budowniczym kościołów lwowskich.
 • Dr Ryszard Gajewski (Polski Związek Katolicko-Społeczny, Lublin), Akcja społęczne na terenie archidiecezji lwowskiej za pontyfikatu abp Józefa Bilczewskiego.
 • Ks. dr Mieczysław Różański (Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa), Wkład abp. Józefa Bilczewskiego w reorganizację administracyjną Kościoła katolickiego w Polsce.

 

Organizatorzy:

Centrum UCRAINICUM KUL

oraz

Kuria Metropolitalna obrządku łacińskiego we Lwowie.

Instytut Teologiczny im. św. Józefa Bilczewskiego – Lwów.

Instytut Badań Kościelnych – Łuck.

Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział Lubelski.

Polski Związek Katolicko-Społeczny.

Fundacja Willa Polonia.

Fundacja Otwarty Dialog.

Patronat medialny: „Kurier Galicyjski” „Radość Wiary”

 

Program:

18 listopada

– przyjazd uczestników i gości konferencji

– Msza Święta w kościele akademickim pod przewodnictwem JE ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego.

– uroczysta kolacja.

19 listopada

– 11.00 – obrady naukowe.

20 listopada

– wyjazd do Lwowa.

– 16.00 – obrady w auli (Sali lustrzanej) Uniwersytetu Lwowskiego.

21 listopada

–  pielgrzymka miejscami św. Józefa Bilczewskiego (grób św. J. Bilczewskiego na cmentarzu Janowskim, kościół św. Elżbiety, Lwowska Kuria Metropolitalna, Gmach Główny Uniwersytetu Lwowskiego, katedra obrządku łacińskiego.

– 17.00 – koncert muzyki organowej dedykowany św. Józefowi Bolczewskiemu (katedra).

– 17.30 – wykład o św. Józefie Bilczewskim (katedra).

– 18.00 – uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem JE ks. Abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego obrządku łacińskiego (katedra).